Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

ДаТС – ЦАХИМ СУРГАЛТ

image_print

БСШУС-ын сайдын 2020 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн “Шуурхай зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах тухай” А/43, ШУТИС-ийн Захирлын 2020-01-17-ны өдрийн “Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай” А/24 тоот тушаалыг тус тус үндэслэн ШУТИС-ийн  сургалтын үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр явуулах бэлтгэл ажлыг хийж, дараах зааврыг боловсруулав. Үүнд:

Цахим сургалтын материалыг байршуулж, оюутанд хүргэх

Профессор багш нар цахим сургалтын материалыг www.stda.edu.mn сайтын “Moodle” Online хичээлээр суралцагчдад хүргэнэ.

 • Оюутан суралцагчид www.stda.edu.mn/lms/ сайтаар “Өөрсдийн нэвтрэх эрхээр” нэвтрэн ороод хичээлийн материалыг хүлээн авна.
 • Оюутны нэвтрэх нэр нь: жижгээр оюутны код бичнэ. Нууц үг: B@…….. /оюутны код B болон N бол гэдгээсээ хамаарч/ цэгийн оронд регистерийн 8 тоо. Нэвтэрч ороод нууц үг солихоор байгаа тул мартахгүй нууц үг хийхийг зөвлөж байна.

Профессор багш нар цахим сургалтын материалыг бэлтгэж, оруулах

 1. Цахим хичээлийн материал нь лекц, семинар, бататгах асуулт, бие даалтын даалгавар болон заавар,  ашиглах  цахим ном  сурах бичгийг багтаасан иж бүрэн файл байна.
 2. Мөн тухайн хичээлийн үндсэн агуулгыг тайлбарласан pdf файл /нэг удаа оруулах файлын хэмжээ 10мв хүртэл/ ба видео хэлбэрийн файлыг upload хийсэн link /видео файлын зөвхөн линкийг байрлуулах/-ийг оруулна.
 3. Асуулт бичсэн бүх текст файлыг хадгалахдаа Файлын нэр өгөх хэсгийн доор байрлах Encoding хэсгээс “UTF-8” гэдгийг сонгоно.
 4. Ганц зөв хариулт оруулах текст файлыг тестийн санд оруулахдаа “Aiken format” гэж сонгож оруулна.
 5. Бусад асуултын төрлүүд болох олон зөв хариулт сонгох, зөв харгалзуулах, үг нөхөх асуултуудыг бүгдийг нь нэг текстэн файлд хадгалаад тестийн санд оруулахдаа “Gift format” гэж  сонгож оруулна. Эсвэл эдгээр асуултын төрөл бүрээ өөр өөр файлд хадгалаад “Gift format” гэж сонгож оруулж бас болно шүү.
 6. Бүр ойлгохгүй мэдэхгүй байвал youtube дээр маш олон бичлэг байгаа шүү. Жишээ нь: https://www.youtube.com/watch?v=iLPVsqJYjzk
 7. Мөн өөрсдөө google-д “How to import moodle questions” гээд бичээд хайлгаж болно доо.  Бас moodle-ийн өөрийн тусламжийн вэб сайтыг ашиглаж болно. 

Бусад

 • Зайлшгүй танхимд орох шаардлагатай хичээлүүдийг 3 дугаар сарын 02-ны өдрөөс чөлөөт хуваариар нөхөж орно.
 • Цахим сургалтыг  MOODLE-р багш, оюутны үйл ажиллагааг хянана.

Сургуулийн захиргаа

Leave a Reply