Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Онлайн бүртгэл
ЧУХАЛ ХОЛБООС


БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ АЛБАН ХЭРЭГЦЭЭНД

image_print
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ АЛБАН ХЭРЭГЦЭЭНД

1. Тус сургуулийн бакалавр, магистр, докторын түвшний сургалтанд хамрагдаж буй нийт оюутнууд доорх холбоосоор хандан асуумжийг бөглүүлнэ.

Энд дарж бөглөнө үү

2. Тухайн хөтөлбөр, мэргэжлээр суралцаж буй бүх оюутныг асуумжинд бүрэн хамруулах тал дээр оюутнуудад мэдээлэл өгч, анхаарал тавин ажиллана уу. (Асуумж бөглөсөн оюутны тоог, оюутны регистрын дугаараар нь бөглөсөн эсэхээр хяналтыг хийнэ)

a. Бакалавр, магистр, доктор бүх оюутанд мэдээлэл хүргэх

b. Зөвлөх багш нараар дамжуулж оюутнуудад зарлуулах

c. Оюутны байрны оюутнуудад нэгдсэн байдлаар мэдээлэл хүргэх

3. Асуумжийн үр дүн нь Засгийн газар, УОК болон бусад мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд чухал ач холбогдолтой, иргэний үүргээ биелүүлж буй талаар оюутнуудад зөв ойлгуулж өгөх хэрэгтэй.

4. Энэхүү асуумжийн мэдээллийг зөвхөн судалгааны үр дүнг тооцоход ашиглана.

5. Тус асуумжийг бөглөсөн оюутны өгсөн мэдээллийн нууцыг Монгол Улсын “Хувь хүний тухай” хуулийн 5-р зүйлийн 4 дэх хэсэг болон “Статистикийн тухай” хуулийн 22-р зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасны дагуу чандлан хадгална.

1. Сургуулийн нэрийг заавал сонгох сонголт байгаа.

Асуумжийг бөглөхдөө анхаарах зүйлс:

ШУТИС ДАРХАН ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ
Дархан технологийн сургууль /аль нэгийг сонгох/

2.Регистрийн дугаар, овог, нэрээ крилээр үнэн зөв бичих

Иргэний үүргээ биеүүлцгээе!

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ

ШУТИС-ийн захиргаа

ШУТИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн
сургуулийн захиргаа,
Сургалтын алба

ХАРИЛЦАХ УТАС: 94374455
80374455