2023-03-29
Chicago 12, Melborne City, USA

ОНЛАЙН БҮРТГЭЛ ЧУХАЛ ХОЛБООС Мэргэжлүүд

Овог: Жамсран
Нэр: Амгалан
Албан тушаал: 
Эрдмийн зэрэг, цол: Доктор /Ph.D/, Дэд профессор

Ном, сурах бичиг, гарын авлага

Барилгын материал үйлдвэрийн процесс аппарат / Ред. Ч.Дэндэвдорж, Ц.Жүрмэд, Ө.Гантогоо.- Дархан-Уул: Мөнхийн үсэг, 2010.- 268х.- ISBN 978-99978-5-245-3.

Керамик галд тэсвэртэй материалын үйлдвэрийн төсөл / Ж.Амгалан, А.Ундрах; Ред. М.Атарцэцэг.- Дархан-Уул: Мөнхийн үсэг, 2014.-90х.

Барилгын шил ситаллын технологи / Ред. Д.Оюунбилэг.- Дархан-Уул: Номын дээж, 2017.- 172х.- ISBN 978-99978-1-141-7.

Галд тэсвэртэй материал / Ж.Амгалан, М.Атарцэцэг; Ред. Г.Саран.- Дархан-Уул: Номын Дээж, 2017.- 164х.- ISBN 978-99962-1-840-8.

Керамик материалын технологи / Ц.Жадамба, Ж.Амгалан; Ерөнхий ред. Ц.Жадамба; Ред. Ж.Амгалан.- Дархан-Уул: Номын дээж, 2018.- 410х.- ISBN 978-99978-2-896-5.

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл

Инженерный метод определения приведенного теплового потока проходящего через сложную ограждающую конструкцию / Ж.Амгалан, Ц.Д.Дамдинов // ВСТГУ-Стройтельного комплекс Россий наука: Образование практик.-Улан-Удэ, 2009.- С.27-30.

Керамик биетийн гадаргуу дээрх паалангийн хайлшийн тархалт / Ж.Амгалан, М.Атарцэцэг // Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2009.- № 9.- Х.111-112.

PS маркийн полистирол дүүргэгчтэй бетоны технологийн судалгаа / Ж.Амгалан, Т.Биндэрьяа // Э/ш-ний бичиг.- УБ., 2009.- № 8.- Х.121-123.

The improvetent of water supply in ger area in Darkhan city // Кick -off meeting МоМо Integratd Water Resources Management Mongolia 2009.- УБ., 2009.- Р.40-42.

Нарийн ширхэгтэй дүүргэгчтэй полистиролбетоны шинж чанарын судалгаа / Ж.Амгалан, М.Авирмэд, Т.Биндэрьяа // Бетон судлалын IX-р бага хурал.- Дархан-Уул, 2010.- Х.15-18.

Полистирол бетоны аюулгүй байдал ба үйлдвэрлэл // Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.-УБ., 2010.- № 3.- Х.28-31.

Эрдэнэт үйлдвэрийн зэс молибдений хүдрийн баяжуулалтын хаягдал ашиглан өнгөлгөөний керамик үйлдвэрлэх боломжийн судалгаа // ШУТИС-ний э/ш-ний бичиг.-УБ., 2010.- № 7.- Х.75-78.

Барилга, хот байгуулалтын салбарын хөгжил / Ж.Амгалан, Я.Чимгээ // Найрамдлын Дархан ба Ю.Цэдэнбал: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2011.- Х.8-10.

Барилгын материал үйлдвэрлэлийн өнөө ба ирээдүй / Ж.Амгалан, П.Наранчимэг // Аnnual10th international concrete conference darkhan 2011.- Дархан-Уул, 2011.- Х.60-63.

Говийн нөхцөлд бетон үйлдвэрлэх арга технологийн судалгаа / Ж.Амгалан, Т.Ганбаатар, М.Янжинлхам // Annual10 international concrete conference darkhan 2011.- Дархан-Уул, 2011.- Х.55-57.

Исследования высокопрочного песчаного бетона из сыръя Дарханского района / Ж.Амгалан, С.Цэвэл, Д.Оюунбилэг // Все российского научно-технического семинара с международным участием.- Улан-Удэ, 2011.- С.186-190.

Нимгэн ханатай даацын бүтээц үйлдвэрлэх боломжийн судалгаа / Ж.Амгалан, Ч.Дэндэвдорж, С.Ууганбаяр // Аnnual10th international concrete conference darkhan 2011.- Дархан-Уул, 2011.- Х.52-55.

Өндөр бат бэхтэй элсэн бетоны найрлага сонгох судалгаа / Ж.Амгалан, Ч.Дэндэвдорж, С.Ууганбаяр // ШУТИС-ийн Профессор, багш нарын Эрдмийн их чуулган-2011.- УБ., 2011.- № 3.- Х.20-23.

Ахуйн бохир усыг хөрсөөр цэвэрлэсэн туршилтын судалгаа // Усны хүч 2012.-УБ., 2012.- Х.22-25.- (ЮНЕСКО, ШУТИС).

Байгалийн эрдэс түүхий эд, аж үйлдвэрийн хаягдалд тулгуурласан хөгжил / Ж.Амгалан, Ц.Батбаатар // Орон нутгийн хөгжлийн гарц: Э/ш-ний онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл.-Дархан-Уул, 2012.- Х.10-12.

Wastewater Treatment Whit Imtegrated Wood Production / J.Amgalan, Kh.Ganbaatar // IWRM MoMo Status Workshop.- УБ., 2012.- Р.73-76.

Исследование свойств керамзитобетона / Ж.Амгалан, С.Цэвэл // Строительный комплекс России наука образование практика: Материалы международной научно-практической конференции.- Улан-Удэ, 2012.- С.139-142.- ( Поствященной 50-летию Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления)

Төмрийн хүдрийн баяжуулалтын хаягдал ашиглах боломжийн судалгаа // Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2012.- № 4.- Х.123-126.

Highper formances and concrete for the ro of frame / J.Amgalan, S.Tsevel, S.Uuganbayr // Строительный комплекс России наука образование практика: Материалы международной научно-практической конференции.- Улан-Удэ, 2012.- С.135-138.- (Поствященной 50-летию Восточно-Сибирского государственного  университета технологий и управления)

Автоклавын үнсэн бетоны технологийн судалгаа / Ж.Амгалан, Ц.Одгэрэл // ШУТИС-ийн э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2013.- № 3.- Х.48-52.

Бетоны чанарын үзүүлэлтийн өнөөгийн түвшин // СХЗ үүсч байгуулагдсаны 90 жилийн ойн э/ш-онол практикийн хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2013.- Х.18-21.

Integrated Water Resourced Management- Model Region Mongolia // Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2013.- Х.16-17.

Механик химийн аргаар идэвхжүүлсэн түүхий эдээр алитийн агууламж өндөртэй цементийн клинкер синтезлэх судалгаа / Ж.Амгалан, Ч.Дэндэвдорж, Д.Оюунбилэг // Бетоны олон улсын XII бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2013.- Х.50-56.

Нам температурын ангобын массын судалгаа // ШУТИС-ийн э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2013.- № 3.- Х.78-81.

Нам температурын ангобын массын судалгаа / Ж.Амгалан, Ч.Тэгшсайхан, С.Жаргалсайхан // Э/ш-ний бичиг.- УБ., 2013.- № 3.- Х.78-81.

Полистиролбетоноор өрсөн барилгын дулаан техникийн судалгаа // ШУТИС-ийн э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2013.- № 10.- Х.124-128.

Research into possibility of reducing subsidency of dusty and sand soil / J.Amgalan, S.Tsevel // ICCST-2013: Conference Proceeding.- Darkhan-Uul, 2013.- P.337-340.

Some researching  results of chemical strengthening methods of dusty sand soil in darkhan city of Mongolia / J.Amgalan, S.Tsevel // IFOST-2013.- УБ., 2013.- № 1.- Х.658-662.

Тоосорхог элсэн хөрсийг химийн аргаар боловсруулсан хээрийн туршилтын дүн / Ж.Амгалан, С.Цэвэл, Я.Чимгээ // ДИДСК, ШУТИС-ийн Эрдмийн их чуулган.- Дархан-Уул, 2013.- Х.44-47.

Автоклавын бус бэхжилттэй хийт бетоны физик-механик шинж чанарт найрлага, бэхжих орчны үзүүлэх нөлөө / Ж.Амгалан, Н.Оргилсайхан // Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2015.- № 2.- Х. 210-215.

Автоклавын бус хийт бетоны бэхжих орчны сонголт // БАК Барилга судлалын өгүүллүүд.- УБ., 2015.- Х.6-11. (Барилгын салбарын э/ш-ний байгууллага үүсэж хөгжсөний 50 жилийн ойд зориулав)

Амины орон сууцанд эко дулаалгын материал хэрэглэх нь / Ж.Амгалан, Ц.Болормаа // Гэгээлэг мөрөөдөл-2015: Э/ш-ний онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2015.- Х.84-90.

Барилгын материалын үл эвдэх сорилтын зарим үр дүн // Гэгээлэг мөрөөдөл-2015: Э/ш-ний онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2015.- Х.4-9.

Дулааны цахилгаан станцын үнсэн хайргаар гулдмай үйлдвэрлэх боломжийн судалгаа / Ж.Амгалан, Р.Тунгалагтамир // Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2015.- № 2.- Х.151-161.

Зохиомол сийрэг дүүргэчтэй хөнгөн бетоны шинж чанарын судалгаа / Ж.Амгалан, М.Атарцэцэг // ШУТИС-ийн э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.-УБ., 2015.- № 2.- Х.161-171.

Some results of producing clay covered lightweight aggregate / Ж.Амгалан, М.Атарцэцэг, Д.Оюунбилэг // Хүрэл Тогоот -2015: Олон улсын э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2015.- Х.136-140.

Хонины ноосон дулаан тусгаарлах материалын шинж чанарын судалгаа / Ж.Амгалан, Ц.Болормаа // Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2015.- № 2.- Х.172-176.

Керамзитэн дүүргэгчтэй, сийрэгжүүлсэн бетоны бүтцийн онцлог / Ж.Амгалан, М.Атарцэцэг // Бетоны Олон Улсын XV бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2016.- Х.80-82.

Structure formation of expanded clay pellets at the lower temperature / J.Amgalan, M.Atartsetseg // IFOST 2016 The 11th International Forum on Strategic Technology.- UB., 2016.- P.136-140.

Дархан сумын ундны усны шинж чанарын судалгаа / Ж.Амгалан, Л.Цэвэлсүрэн // Байгальд ээлтэй усны шийдэл сэдэвт э/ш онол практикийн хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2018.- Х.3-6.

Үл эвдэх сорилын харьцуулсан судалгаа // ШУТИС-ийн э/ш -ний бүтээлийн эмхэтгэл.-УБ., 2018.- № 13.- Х.104-109.

Редакторласан, орчуулсан бүтээл

Барилгын материалын сорилт туршилтын шинжилгээ /Д.Энхтүвшин, Я.Чимгээ, Б.Буянжаргал; Ред. Ж.Амгалан.- Дархан-Уул: 2012.- 74х.

Эрдсэн барьцалдах материалын технологи / С.Цэвэл; Ред. Ж.Амгалан.- Дархан-Уул: 2011.- 342х.- ISBN 978-99962-51-45-0.

Үйлдвэрлэл, практикт шилжүүлсэн бүтээл

Материалын шахалт, гулзайлтын бат бэхийг тодорхойлох багаж: МУ-ын ашигтай загварын гэрчилгээ.- 2010.- № 1885.

НҮБ –ийн ХХААБ –ын Усалгаатай тариалангийн тогтвортой менежмент эрдэм шинжилгээний тайлан: Гэрээт ажил.- Дархан-Уул, 2010.

Өндөр бат бэхтэй элсэн бетон дамнуруу хийх технологийн судалгаа: Төслийн тайлан.- Дархан-Уул, 2010.

МоМо2 Бохир ус цэвэрлэх болон мод тарих туршилт: Гэрээт ажил.- Дархан-Уул, 2011.

Дархан хотын суумтгай элсэн хөрсийг химийн аргаар бэхжүүлэх боломжийн судалгаа: Э/ш-ний төсөл: Төслийн тайлан.- Дархан-Уул, 2012.

Иновацийн төслөөр Говь-алтай аймагт жилд 10000 м3 полистиролбетон гулдмай үйлдвэрлэх үйлдвэр: Төслийн тайлан.- Говь-Алтай, 2012.

Барилгын шил, ситаллын технологи: МУ-ын зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ / Ж.Амгалан.- 2018.- №9948.

Барилгын шил Монгол улсын стандарт: MNS BS 952-1:2018 / Ж.Амгалан, Т.Энхтуул, Д.Наранчимэг.- УБ., 2018.

Галд тэсвэртэй материал: МУ-ын зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ / Ж.Амгалан, М.Атарцэцэг.- 2018.- №994

Натрийн шохой-цахиурт шилний үндсэн бүтээгдэхүүн Монгол улсын стандарт: MNS EN 572-1:2018 / Ж.Амгалан, Т.Энхтуул, Д.Наранчимэг.- УБ., 2018.

Цувимал хавтгай шил Монгол улсын стандарт: MNS EN 572-4:2018 / Ж.Амгалан, Т.Энхтуул, Д.Наранчимэг.- УБ., 2018.

Шилний гулзайлтын бат бэхийг тодорхойлох Монгол улсын стандарт: MNS EN 1288-1:2018 / Ж.Амгалан, Т.Энхтуул, Д.Наранчимэг.- УБ., 2018.

youporn xxx free porno pornhub
https://research.psru.ac.th/image/journal/slot-deposit-dana
https://status-mobile-dev.telematics.toyota.com/link-gacor
http://draco.cs.wpi.edu/snpintool/tmp/uploads/slot-gacor
http://apollonis.frl.auth.gr/slot-gacor
http://rmc.math.tsu.ru/wp-includes/faq-slot-gacor
https://revistadeas.inah.gob.mx/publico/slot-gacor-deposit-pulsa-tanpa-potongan
https://culturas.inah.gob.mx/bocoran-slot-gacor/
https://melkite.org/wp-content/uploads/-/slot-hoki-dan-gacor/