2024-02-29
Chicago 12, Melborne City, USA

ЭЛСЭЛТ ЧУХАЛ ХОЛБООС TEAMS заавар

Online registration Links OCCUPATIONS

Овог: Жамсран

Нэр: Амгалан

Эрдмийн зэрэг, цол: Доктор /Ph.D/, Профессор

Албан тушаал: Зөвлөх профессор

Цахим шуудан: oj.amgalan@stda.edu.mn

Өрөө: I байр 125

Утас: 99993153

Төгссөн сургууль: 

 • Барилгын материал үйлдвэрийн процесс аппарат / Ред. Ч.Дэндэвдорж, Ц.Жүрмэд, Ө.Гантогоо.- Дархан-Уул: Мөнхийн үсэг, 2010.- 268х.- ISBN 978-99978-5-245-3.
 • Керамик галд тэсвэртэй материалын үйлдвэрийн төсөл / Ж.Амгалан, А.Ундрах; Ред. М.Атарцэцэг.- Дархан-Уул: Мөнхийн үсэг, 2014.-90х.
 • Барилгын шил ситаллын технологи / Ред. Д.Оюунбилэг.- Дархан-Уул: Номын дээж, 2017.- 172х.- ISBN 978-99978-1-141-7.
 • Галд тэсвэртэй материал / Ж.Амгалан, М.Атарцэцэг; Ред. Г.Саран.- Дархан-Уул: Номын Дээж, 2017.- 164х.- ISBN 978-99962-1-840-8.
 • Керамик материалын технологи / Ц.Жадамба, Ж.Амгалан; Ерөнхий ред. Ц.Жадамба; Ред. Ж.Амгалан.- Дархан-Уул: Номын дээж, 2018.- 410х.- ISBN 978-99978-2-896-5.
 • Керамик материалын технологи. Ж.Амгалан, Ц.Жадамбаа. ISBN 987-99978-2-896-5 Улаанбаатар.,        33.3 х х
 • Ж. Амгалан. Барилгын шил ситаллын технологи ISBN 987 – 99978-1-14-7., Дархан-Уул., 2022., 16.0 х.х

 • Инженерный метод определения приведенного теплового потока проходящего через сложную ограждающую конструкцию / Ж.Амгалан, Ц.Д.Дамдинов // ВСТГУ-Стройтельного комплекс Россий наука: Образование практик.-Улан-Удэ, 2009.- С.27-30.
 • Керамик биетийн гадаргуу дээрх паалангийн хайлшийн тархалт / Ж.Амгалан, М.Атарцэцэг // Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2009.- № 9.- Х.111-112.
 • PS маркийн полистирол дүүргэгчтэй бетоны технологийн судалгаа / Ж.Амгалан, Т.Биндэрьяа // Э/ш-ний бичиг.- УБ., 2009.- № 8.- Х.121-123.
 • The improvetent of water supply in ger area in Darkhan city // Кick -off meeting МоМо Integratd Water Resources Management Mongolia 2009.- УБ., 2009.- Р.40-42.
 • Нарийн ширхэгтэй дүүргэгчтэй полистиролбетоны шинж чанарын судалгаа / Ж.Амгалан, М.Авирмэд, Т.Биндэрьяа // Бетон судлалын IX-р бага хурал.- Дархан-Уул, 2010.- Х.15-18.
 • Полистирол бетоны аюулгүй байдал ба үйлдвэрлэл // Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.-УБ., 2010.- № 3.- Х.28-31.
 • Эрдэнэт үйлдвэрийн зэс молибдений хүдрийн баяжуулалтын хаягдал ашиглан өнгөлгөөний керамик үйлдвэрлэх боломжийн судалгаа // ШУТИС-ний э/ш-ний бичиг.-УБ., 2010.- № 7.- Х.75-78.
 • Барилга, хот байгуулалтын салбарын хөгжил / Ж.Амгалан, Я.Чимгээ // Найрамдлын Дархан ба Ю.Цэдэнбал: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2011.- Х.8-10.
 • Барилгын материал үйлдвэрлэлийн өнөө ба ирээдүй / Ж.Амгалан, П.Наранчимэг // Аnnual10th international concrete conference darkhan 2011.- Дархан-Уул, 2011.- Х.60-63.
 • Говийн нөхцөлд бетон үйлдвэрлэх арга технологийн судалгаа / Ж.Амгалан, Т.Ганбаатар, М.Янжинлхам // Annual10 international concrete conference darkhan 2011.- Дархан-Уул, 2011.- Х.55-57.
 • Исследования высокопрочного песчаного бетона из сыръя Дарханского района / Ж.Амгалан, С.Цэвэл, Д.Оюунбилэг // Все российского научно-технического семинара с международным участием.- Улан-Удэ, 2011.- С.186-190.
 • Нимгэн ханатай даацын бүтээц үйлдвэрлэх боломжийн судалгаа / Ж.Амгалан, Ч.Дэндэвдорж, С.Ууганбаяр // Аnnual10th international concrete conference darkhan 2011.- Дархан-Уул, 2011.- Х.52-55.
 • Өндөр бат бэхтэй элсэн бетоны найрлага сонгох судалгаа / Ж.Амгалан, Ч.Дэндэвдорж, С.Ууганбаяр // ШУТИС-ийн Профессор, багш нарын Эрдмийн их чуулган-2011.- УБ., 2011.- № 3.- Х.20-23.
 • Ахуйн бохир усыг хөрсөөр цэвэрлэсэн туршилтын судалгаа // Усны хүч 2012.-УБ., 2012.- Х.22-25.- (ЮНЕСКО, ШУТИС).
 • Байгалийн эрдэс түүхий эд, аж үйлдвэрийн хаягдалд тулгуурласан хөгжил / Ж.Амгалан, Ц.Батбаатар // Орон нутгийн хөгжлийн гарц: Э/ш-ний онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл.-Дархан-Уул, 2012.- Х.10-12.
 • Wastewater Treatment Whit Imtegrated Wood Production / J.Amgalan, Kh.Ganbaatar // IWRM MoMo Status Workshop.- УБ., 2012.- Р.73-76.
 • Исследование свойств керамзитобетона / Ж.Амгалан, С.Цэвэл // Строительный комплекс России наука образование практика: Материалы международной научно-практической конференции.- Улан-Удэ, 2012.- С.139-142.- ( Поствященной 50-летию Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления)
 • Төмрийн хүдрийн баяжуулалтын хаягдал ашиглах боломжийн судалгаа // Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2012.- № 4.- Х.123-126.
 • Highper formances and concrete for the ro of frame / J.Amgalan, S.Tsevel, S.Uuganbayr // Строительный комплекс России наука образование практика: Материалы международной научно-практической конференции.- Улан-Удэ, 2012.- С.135-138.- (Поствященной 50-летию Восточно-Сибирского государственного  университета технологий и управления)
 • Автоклавын үнсэн бетоны технологийн судалгаа / Ж.Амгалан, Ц.Одгэрэл // ШУТИС-ийн э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2013.- № 3.- Х.48-52.
 • Бетоны чанарын үзүүлэлтийн өнөөгийн түвшин // СХЗ үүсч байгуулагдсаны 90 жилийн ойн э/ш-онол практикийн хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2013.- Х.18-21.
 • Integrated Water Resourced Management- Model Region Mongolia // Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2013.- Х.16-17.
 • Механик химийн аргаар идэвхжүүлсэн түүхий эдээр алитийн агууламж өндөртэй цементийн клинкер синтезлэх судалгаа / Ж.Амгалан, Ч.Дэндэвдорж, Д.Оюунбилэг // Бетоны олон улсын XII бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2013.- Х.50-56.
 • Нам температурын ангобын массын судалгаа // ШУТИС-ийн э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2013.- № 3.- Х.78-81.
 • Нам температурын ангобын массын судалгаа / Ж.Амгалан, Ч.Тэгшсайхан, С.Жаргалсайхан // Э/ш-ний бичиг.- УБ., 2013.- № 3.- Х.78-81.
 • Полистиролбетоноор өрсөн барилгын дулаан техникийн судалгаа // ШУТИС-ийн э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2013.- № 10.- Х.124-128.
 • Research into possibility of reducing subsidency of dusty and sand soil / J.Amgalan, S.Tsevel // ICCST-2013: Conference Proceeding.- Darkhan-Uul, 2013.- P.337-340.
 • Some researching  results of chemical strengthening methods of dusty sand soil in darkhan city of Mongolia / J.Amgalan, S.Tsevel // IFOST-2013.- УБ., 2013.- № 1.- Х.658-662.
 • Тоосорхог элсэн хөрсийг химийн аргаар боловсруулсан хээрийн туршилтын дүн / Ж.Амгалан, С.Цэвэл, Я.Чимгээ // ДИДСК, ШУТИС-ийн Эрдмийн их чуулган.- Дархан-Уул, 2013.- Х.44-47.
 • Автоклавын бус бэхжилттэй хийт бетоны физик-механик шинж чанарт найрлага, бэхжих орчны үзүүлэх нөлөө / Ж.Амгалан, Н.Оргилсайхан // Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2015.- № 2.- Х. 210-215.
 • Автоклавын бус хийт бетоны бэхжих орчны сонголт // БАК Барилга судлалын өгүүллүүд.- УБ., 2015.- Х.6-11. (Барилгын салбарын э/ш-ний байгууллага үүсэж хөгжсөний 50 жилийн ойд зориулав)
 • Амины орон сууцанд эко дулаалгын материал хэрэглэх нь / Ж.Амгалан, Ц.Болормаа // Гэгээлэг мөрөөдөл-2015: Э/ш-ний онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2015.- Х.84-90.
 • Барилгын материалын үл эвдэх сорилтын зарим үр дүн // Гэгээлэг мөрөөдөл-2015: Э/ш-ний онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2015.- Х.4-9.
 • Дулааны цахилгаан станцын үнсэн хайргаар гулдмай үйлдвэрлэх боломжийн судалгаа / Ж.Амгалан, Р.Тунгалагтамир // Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2015.- № 2.- Х.151-161.
 • Зохиомол сийрэг дүүргэчтэй хөнгөн бетоны шинж чанарын судалгаа / Ж.Амгалан, М.Атарцэцэг // ШУТИС-ийн э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.-УБ., 2015.- № 2.- Х.161-171.
 • Some results of producing clay covered lightweight aggregate / Ж.Амгалан, М.Атарцэцэг, Д.Оюунбилэг // Хүрэл Тогоот -2015: Олон улсын э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2015.- Х.136-140.
 • Хонины ноосон дулаан тусгаарлах материалын шинж чанарын судалгаа / Ж.Амгалан, Ц.Болормаа // Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2015.- № 2.- Х.172-176.
 • Керамзитэн дүүргэгчтэй, сийрэгжүүлсэн бетоны бүтцийн онцлог / Ж.Амгалан, М.Атарцэцэг // Бетоны Олон Улсын XV бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2016.- Х.80-82.
 • Structure formation of expanded clay pellets at the lower temperature / J.Amgalan, M.Atartsetseg // IFOST 2016 The 11th International Forum on Strategic Technology.- UB., 2016.- P.136-140.
 • Дархан сумын ундны усны шинж чанарын судалгаа / Ж.Амгалан, Л.Цэвэлсүрэн // Байгальд ээлтэй усны шийдэл сэдэвт э/ш онол практикийн хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2018.- Х.3-6.
 • Үл эвдэх сорилын харьцуулсан судалгаа // ШУТИС-ийн э/ш -ний бүтээлийн эмхэтгэл.-УБ., 2018.- № 13.- Х.104-109.
 • “Дархан сумын ундны усны шинж чанарын судалгаа” БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ УСНЫ ШИЙДЭЛ сэдэвт ЭШ, онол практикийн хурлын эмхэтгэл. Ж.Амгалан, Л.Цэвэлсүрэн. 5-10 хуудас. Дархан –Уул 2018 он
 • Үл эвдэх сорилын үр дүн. ШУТИС ЭШ бичиг Ж.Амгалан, Н.Оргилсайхан. №13/240 104-109 хуудас 2018 он
 • Монгол орны нөхцөлд мод үржүүлгийн ажилд бохир усыг ашиглах боломж. ШУТИС ЭШ-ний эмхэтгэл Ж.Амгалан, Д.Оюунбилэг, Х.Ганбаатар. №16/243, 205-210 хуудас, 2018 он.
 • Монгол орны нөхцөлд мод үржүүлгийн ажилд бохир усыг ашиглах боломж. Ж.Амгалан, Д.Оюунбилэг, Х.Ганбаатар ШУТИС ЭШ-ний эмхэтгэл №16/243, 205-210 хуудас, 2018 он.
 • ТАВАН ТОЛГОЙ – ЗҮҮНБАЯН чиглэлийн төмөр замын дүүргэлтийн материалын шинж чанарын судалгаа ШУТИС ЭШ-ний эмхэтгэл Ж.Амгалан. №21(1)-278, 205-210 хуудас, 2021 он.
 • ДЦС үнс ашиглах ШУТИС ЭШ-ний эмхэтгэл Ж.Амгалан, Д.Оюунбилэг, Ц.Батбаатар. №21(1)-278, 205-210 хуудас, 2021 он.
 • Шинэ төрлийн хөнгөн дүүргэгчийн бүтцийн судалгаа. Ж.Амгалан, М.Атарцэцэг. ШУТИС Олон улсын БЕТОНЫ ХIX хурал 2021., Бетоны технологийн дэвшилт ЭШХЭмхэтгэл., 74-81 хуудас.
 • Ganbaatar Khurelbaatar 1,*, Manfred van Afferden1, Christopher M. Sullivan1, Christoph Fühner1, Jamsaran Amgalan 2, Jöerg Londong 3 and Roland Arno Müller 4 Article Wastewater Treatment and Wood Production of Willow System in Cold Climate  © 2021 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https:// creativecommons.org/licenses/by/ 4.0/).
 •  
 • “Элс нэмэлттэй полистиролбетоны шинж чанарын судалгаа” Ж.Амгалан, Э.Янжиндулам. ШУТИС – ийн Багш оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээл №22(10) 298  50 – 54 хуудас, Улаанбаатар 2022 он.
 • “Бетоны бэхжилтэд хүрээлэн буй орчны агаарын параметрын үзүүлэх нөлөө” Ж.Амгалан, Ц.Эрдэнэбат. ШУТИС – ийн Багш оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээл №22(10) 298  54–58 хуудас, Улаанбаатар 2022 он.
 • Цацаасан бетоны чанарыг сайжруулах боломжийн судалгаа Ж.Амгалан, А.Ундрах.. ЭКО-НОГООН БАЙГУУЛАМЖ ЭШ-ний онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл, Дархан -Уул 2022 он, 26-30 хуудас
 • “Өндөр үзүүлэлттэй бетоны шинж чанарын судалгаа” Ж.Амсгалан, Д.Оюунбилэг. ИДМСК Багш оюутны ЭШ – ний бүтээлийн эмхэтгэл. –Дархан., 2022. –Х16–23

Барилгын материалын сорилт туршилтын шинжилгээ /Д.Энхтүвшин, Я.Чимгээ, Б.Буянжаргал; Ред. Ж.Амгалан.- Дархан-Уул: 2012.- 74х.

Эрдсэн барьцалдах материалын технологи / С.Цэвэл; Ред. Ж.Амгалан.- Дархан-Уул: 2011.- 342х.- ISBN 978-99962-51-45-0.

Үйлдвэрлэл, практикт шилжүүлсэн бүтээл

Материалын шахалт, гулзайлтын бат бэхийг тодорхойлох багаж: МУ-ын ашигтай загварын гэрчилгээ.- 2010.- № 1885.

НҮБ –ийн ХХААБ –ын Усалгаатай тариалангийн тогтвортой менежмент эрдэм шинжилгээний тайлан: Гэрээт ажил.- Дархан-Уул, 2010.

Өндөр бат бэхтэй элсэн бетон дамнуруу хийх технологийн судалгаа: Төслийн тайлан.- Дархан-Уул, 2010.

МоМо2 Бохир ус цэвэрлэх болон мод тарих туршилт: Гэрээт ажил.- Дархан-Уул, 2011.

Дархан хотын суумтгай элсэн хөрсийг химийн аргаар бэхжүүлэх боломжийн судалгаа: Э/ш-ний төсөл: Төслийн тайлан.- Дархан-Уул, 2012.

Иновацийн төслөөр Говь-алтай аймагт жилд 10000 м3 полистиролбетон гулдмай үйлдвэрлэх үйлдвэр: Төслийн тайлан.- Говь-Алтай, 2012.

Барилгын шил, ситаллын технологи: МУ-ын зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ / Ж.Амгалан.- 2018.- №9948.

Барилгын шил Монгол улсын стандарт: MNS BS 952-1:2018 / Ж.Амгалан, Т.Энхтуул, Д.Наранчимэг.- УБ., 2018.

Галд тэсвэртэй материал: МУ-ын зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ / Ж.Амгалан, М.Атарцэцэг.- 2018.- №994

Натрийн шохой-цахиурт шилний үндсэн бүтээгдэхүүн Монгол улсын стандарт: MNS EN 572-1:2018 / Ж.Амгалан, Т.Энхтуул, Д.Наранчимэг.- УБ., 2018.

Цувимал хавтгай шил Монгол улсын стандарт: MNS EN 572-4:2018 / Ж.Амгалан, Т.Энхтуул, Д.Наранчимэг.- УБ., 2018.

Шилний гулзайлтын бат бэхийг тодорхойлох Монгол улсын стандарт: MNS EN 1288-1:2018 / Ж.Амгалан, Т.Энхтуул, Д.Наранчимэг.- УБ., 2018.

 • “Барилгын шил, ситаллын технологи” Ж.Амгалан. МУ Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ. Дугаар 9948, МУ оюуны өмчийн газрын даргын 2018 оны 09 сарын 20-ний өдрийн А/35 тоот тушаал
 • “Галд тэсвэртэй материал” Ж.Амгалан, М.Атарцэцэг. МУ Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ. Дугаар 9949, МУ оюуны өмчийн газрын даргын 2018 оны 09 сарын 20-ний өдрийн А/35 тоот тушаал
 • “Дэр бетоны шинж чанар сайжруулах технологи”Ж.Амгалан, Н.Оргилсайхан, Д.Өлзийханд “Тайван Хайрхан” ХХК 05.05

 

 • Ж.Амгалан. “35 кВт -ын цахилгаан дамжуулах шугамын төмөрбетон шонгийн ашиглалтын судалгаа” сэдэвт “Эрдэнэд үйлдвэр” ТӨХК-тай хийсэн ЭШ- ний гэрээт ажлын тайлан Дархан -Уул 2022 он
 • Ж.Амгалан. Бутлан ангилах үйлдвэрийн технологийн заавар Сэлэнгэ аймаг “Баян уул” ХХК 2018 он
 • МУ–ын “Зөвлөх инженер” зэрэг хамгаалсан. БХБЯ – ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 27 – ны өдрийн A/103 тоот тушаал
https://research.psru.ac.th/image/journal/slot-deposit-dana
https://status-mobile-dev.telematics.toyota.com/link-gacor
http://draco.cs.wpi.edu/snpintool/tmp/uploads/slot-gacor
http://apollonis.frl.auth.gr/slot-gacor
http://rmc.math.tsu.ru/wp-includes/faq-slot-gacor
https://revistadeas.inah.gob.mx/publico/slot-gacor-deposit-pulsa-tanpa-potongan
https://culturas.inah.gob.mx/bocoran-slot-gacor/
https://melkite.org/wp-content/uploads/-/slot-hoki-dan-gacor/