2023-03-29
Chicago 12, Melborne City, USA

ОНЛАЙН БҮРТГЭЛ ЧУХАЛ ХОЛБООС Мэргэжлүүд

Овог : Базаргүр
Нэр:   Пүрэвжаргал
Албан тушаал: Технологийн салбарын ахлах багш
Э-майл хаяг: purevjargal@stda.edu.mn

Төгссөн сургууль:

1985-1990 ЗХУ (хуучнаар)-ын Одессын Хүнсний Технологийн  Дээд Сургууль бакалавр,
1999 ШУТИС. Магистр,
2008 ШУТИС. ХБТС-ийг техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Судалгааны ажлын чиглэл: Төрөл бүрийн нэмэлттэй гурилын шинж чанарын судалгаа

Эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд:

Ном, сурах бичиг, гарын авлага

 • Үр тариа, түүгээр боловсруулсан бүтээгдэхүүний эрүүл ахуй / Б.Пүрэвжаргал, Б.Хишигмаа; Ред. Ө.Гантогоо.- Дархан-Уул: Номын дээж. 2015.- 83х.- ISBN 978-9996-292-293.
 • Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний эрүүл ахуй / Б.Хишигмаа, Б.Пүрэвжаргал; Ред. Б.Оюунчимэг.- Дархан-Уул: Номын дээж., 2015.- 111х.- ISBN 978-9996-292-286.
 • Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний шинжилгээний аргачлал / Б.Оюунчимэг, Б.Пүрэвжаргал; Ред. И.Нармандах.- Дархан-Уул: Шинэ дизайн, 2016.- 49х.- ISBN 978-99978-4-339-5.
 • Үр тариа хатаах арга, онцлог / Б.Пүрэвжаргал, Б.Хишигмаа; Ред. Б.Баатарцол.- Дархан-Уул: Шинэ дизайн, 2017.- 54х.- ISBN 978-99978-4-340-1

Эрдэм шинжилгээний илтгэл, өгүүлэл

 • Буудайн сортуудын шинж чанарын судалгааны дүнгээс // Экологийн цэвэр хүнс, нөлөөлөх хүчин зүйлүүд: Э/ш-ний онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2010.- Х.53-59.
 • A study of biochemistry properties of polygonumviviparum flour and its usage capabilityfor food / Б.Оюунчимэг, Б.Пүрэвжаргал // Food and ecology International conference: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2011.- P.29-34.
 • Изучение углеводно-амилозного комплекса и применение различных видов солода как улучшителя качества пшеничной хлебопекарной муки БГ-085 пройзведенной в Монголий / Ө.Гантогоо, Б.Пүрэвжаргал // Food and ecology  International conference: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2011.- С.67-72.
 • С аминдэмийн нэмэлт гурилын шинж чанарт нөлөөлөх нь / Б.Пүрэвжаргал, Б. Хишигмаа, У. Бадам // Food and ecology International conference:  Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2011.- Х. 148-150.
 • Буудайн сортуудын шинж чанарын судалгаа / Б.Пүрэвжаргал, Н.Энэбиш // Органик хүнс: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2012.- Х.75-78.
 • Биотарагны эрүүл ахуйн судалгаа / Б.Хишигмаа, Б.Пүрэвжаргал // Хүнсний шим зүй-технологи-үйлдвэрлэл: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2012.- Х.98-108.
 • Исследование свойств зерна пшеничных сортов, произрастающих В Монголии / Б.Пүрэвжаргал, Д.Баясгалан // Сборник научных трудов.- Улан-Удэ, 2012.- С.132-136.
 • Талхны зориулалтын гурилын шинж чанарын судалгааны дүнгээс / Б.Пүрэвжаргал, У.Бадам, И.Алтанцэцэг // Органик хүнс: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2012.- Х.21-24.
 • A study of biochemistry properties of polygonum viviparum I root flour / B.Oyunchimeg, B.Purevjargal, B.Hishigmaa // ICCST 2013. Conference Proceedings. The 4th International conference on Creative Science and Technology.- Darkhan-Uul, 2013.- P.197-199.
 • Хулууны нэмэлттэй талхны шинж чанарын судалгаа / Д.Лхагвадолгор, Б.Пүрэвжаргал // Хүнсний шим судлал: Багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2013.- Х.70-73.
 • Аарцны биохимийн шинж чанарын судалгаа / Б.Пүрэвжаргал, Б.Хишигмаа // Эко хүнс: Эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2014.- Х.52-54.
 • Аарцны нэмэлттэй талхны биохимийн шинж чанарын судалгаанаас / Б.Хишигмаа, Б.Пүрэвжаргал, Б.Оюунчимэг //Хүнсний шим судлал-2014: Э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.-УБ., 2014.- Х.9-15.
 • Шар сүүнээс лактулоз хуримтлуулах боломжийн судалгаа / Б.Хишигмаа, Б.Пүрэвжаргал // Эко хүнс: Эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2014.- Х.28-31.
 • Бифидобактерийн өсөлтөнд лактулозын нөлөөллийн судалгаа / Б.Пүрэвжаргал, Б.Хишигмаа // ШУТИС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ.,- 2015.- № 02/164.- Х.177-181.
 • Гүүний саамны шинж чанарт хүйтэн болон дулаан боловсруулалтын нөлөө / Б.Хишигмаа, Б.Пүрэвжаргал // Тогтвортой эдийн засаг: Э/ш-ний бичиг.- Дархан-Уул,- 2015.- Х.113-117.
 • Долоогоно, нохойн хошууны нэмэлттэй гурилын шинж чанарын судалгаа / Б.Пүрэвжаргал, Х.Буянхишиг // ШУТИС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл.- 2015.- № 02/164.- Х.190-193.
 • Мэхээртэй ааруулын биохимийн судалгаа /Б.Пүрэвжаргал, Б.Хишигмаа // ШУТИС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2015.- Х.46-49.
 • Тээрэмдэлтийн системүүдийн гурилын шинж чанарын судалгаа / Б.Пүрэвжаргал, Б.Хишигмаа, Б.Сувд // Шим судлал-2015: Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл.-УБ.,- Х.42-46.
 • Арвайг хальслахад үрийн чийглэг, сойх хугацаа нөлөөлөх нь / Б.Пүрэвжаргал, Э.Дулмаа //  ШУТИС-ийн Багш, оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл- УБ., 2016.- № 10/193.- Х.160-163.
 • Гурвалжин будааны гурилын нэмэлттэй буудайн гурилын шинж чанарын судалгаа / Б.Пүрэвжаргал, Д.Энхжаргал // Эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул.,- 2016.- Х.42-46.
 • Исследование биологической ценности сущенного творога с добавкой горца живородящего / Пүрэвжаргал.Б, Хишигмаа.Б // Техника и технологии продуктов питания: Сборник II Международной научно-практической конференций.- Улан-Удэ, 2016.- Х.38-42.
 • Төрөл бүрийн будааны гурилаар баяжуулсан гурилын биохимийн шинж чанарын судалгаа / Б.Пүрэвжаргал, Д.Энхжаргал // Хүнсний шим судлал-2016: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2016.- Х.83-95.
 • Хатуу буудайн гурилыг талх барилтын шинж чанарыг сайжруулагчаар ашиглах нь / Б.Пүрэвжаргал, Г.Золжаргал, Ц.Сансаргэрэл // ШУТИС-ийн багш, оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 9/214.- Х.164-167.
 • Хатуу буудайн физик, химийн шинж чанарын судалгаа / Г.Золжаргал, Б.Пүрэвжаргал //ШУТИС-ийн багш, оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ.,- .№ 9/214.- Х.168-170.
 • Маалингын гурилын нэмэлттэй талхны шинж чанарын судалгаа / Б.Пүрэвжаргал, О.Баярмаа // Стандартчлал-чанарын баталгаа: Онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2017.- Х26-31.
 • Хүүхдийн будаа ялган авах технологийн судалгаа / Хүнсний шим судлал: Э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2017.- Х.30-40.
 • Хүүхдийн будааны чанарт салхины хурд нөлөөлөх нь. ШУТИС-ийн багш, оюутны э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- № 13/240.- Х.51-54.

Редакторласан, орчуулсан бүтээл

 • Хүнсний бүтээгдэхүүний илчлэг тооцох аргачлал / Д.Лхагвадолгор.; Ред. Б.Пүрэвжаргал.- Дархан-Уул, 2013.- 88х.- ISBN 978-9997-384-003.

Төсөл гэрээт ажил

 • Гурилын үйлдвэрийн технологийн шинэчлэл: Бизнесийн төсөл.- Дархан-Уул, 2009. (Өвөр усны эх)
 • Түмний гурил: Бизнесийн төсөл.- 2014. (Барил Трейд ХХК)
 • Үр тариа хатаах төхөөрөмжийн шинэчлэл: Гэрээт ажил.- Дархан-Уул, 2015.- (Дархан Гурил Тэжээл)
youporn xxx free porno pornhub
https://research.psru.ac.th/image/journal/slot-deposit-dana
https://status-mobile-dev.telematics.toyota.com/link-gacor
http://draco.cs.wpi.edu/snpintool/tmp/uploads/slot-gacor
http://apollonis.frl.auth.gr/slot-gacor
http://rmc.math.tsu.ru/wp-includes/faq-slot-gacor
https://revistadeas.inah.gob.mx/publico/slot-gacor-deposit-pulsa-tanpa-potongan
https://culturas.inah.gob.mx/bocoran-slot-gacor/
https://melkite.org/wp-content/uploads/-/slot-hoki-dan-gacor/