2024-02-29
Chicago 12, Melborne City, USA

ЭЛСЭЛТ ЧУХАЛ ХОЛБООС TEAMS заавар

Online registration Links OCCUPATIONS

Овог: Цэгмид

Нэр: Батбаатар

Эрдмийн зэрэг, цол: Дэд профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Албан тушаал: Сургуулийн захирал

Цахим шуудан: batbaatarc@yahoo.com

Өрөө: I байр 209

Утас: 99075972

Төгссөн сургууль:

1990-1994 он УБИС бакалавр,
1999-2001 ШУТИС магистр,
2006-2009 он БНЧУ-ын Тамос Батагийн Их Сургууль Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Судалгааны ажлын чиглэл: Нано материалын технологи

Эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд

 

 • Polyolefin/clay nanocomposites doctoral thesis (Ph.D) зэрэг горилсон диссертац: 2808V006 / Э/ш-ний удирд. д-р (Ph.D) Dagmar Merinsca- Хамгаалсан 2009.09.21.- БНЧУ., 2009.- 103х.- (БНЧУ TBU).- Ном зүй: Х.96-102

 • Физик коллоид химийн хичээлийн лаборатори ажлын удирдамж / Ред. Д.Оюунбилэг.- Дархан-Уул: Мөнхийн үсэг, 2009.-132 х.
 • Аналитик химийн гарын авлага / Д.Оюунбилэг, Ц.Батбаатар; Дархан-Уул: Мөнхийн үсэг, 2009.-152 х.
 • Ерөнхий химийн хичээлийн лаборатори ажлын удирдамж / Ц.Батбаатар, Д.Оюунбилэг, Ц.Булган ба бусад; Ред. Д.Эрдэнэбат.- Дархан-Уул: Мөнхийн үсэг, 2010.-134 х.
 • Физик хими / Ц.Батбаатар, Д.Оюунбилэг; Ред. Р.Санжаасүрэн.- Дархан-Уул: Номын дээж, 2014.-257 х.

 • A review of physico-chemical characteristics and basic composition of mare’s milk in comparison to human’s and cow milk / Ganzorig.Ts, Batbaatar.Ts, Ignac Hoza // Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2009.- №111.- P.73-80. (ШУТИС)
 • Bulk PVC reformulation with clay nanocomposites / Batbaatar.Ts, Musa Sowe // Afr.J.Biomed Eng and Sc, 2009.-№1.-Р.35-37.
 • Effect of intercalation with clay nanocomposite on the surface properties of PVC / Batbaatar.Ts, Oyunbileg.D // Nano Mon-2009 International Conference on Development of Nanotechnology and Mongolia.- УБ., 2009. №1.- P. 405-407
 • Morphology and performance of silane functionalized organoclay in Polypropylene matrix PVC / Batbaatar.Ts, Oyunbileg.D // Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2009.- №9.- P.51-56. (ШУТИС)
 • Мodification of montmorillonite by silane grafting / Oyunbileg.D, Batbaatar.Ts // Development of Nanotechnology and Mongolia: International conference proceedings.- UB., 2009.- Р.97-101.
 • Mechanical properties of PP/clay nanocomposites / Batbaatar.Ts, Oyunbileg.D, Musa Sowe // African Biographical Centre, Directories of African Biography.- 2009.- №5.- Р.22-25
 • Optimum amount of silane coupling agent for better dispersion and improved mechanical properties of PP / clay nanocomposites / Musa Sowe, Batbaatar.Ts, Oyunbileg.D // Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., – 2009.- №8.- P. 241-244. (ШУТИС)
 • Silane grafted Montmorillonite nanofiller in PP and PE nanocomposites / Tsegmid.B, Merinsca.D // PPS-2009 Polymer processing Society, Larnaca, Cyprus.,-2009.- P.18-21
 • Preparation and properties of polyethylene/clay nanocomposites Mongolia / Batbaatar.Ts, Oyunbileg.D // Хүрэл тогоот: Залуу эрдэмтэн, судлаачдын э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- 2010.- P.45-47.
 • Polyethylene / clay nanocomposites / Oyunbileg.D, Batbaatar Ts, Musa Sowe // International forum on strategy technology, proceedings.-Ulsan, Korea, 2010.- № 3081.
 • Амьтны гаралтай ашигласан өөх тосноос биодизель гарган авах боломжийн судалгаа / С.Болортуяа, Ц.Батбаатар // ШУТИС-ийн э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2011.- № 3/119.- Х.53-55.
 • Effect of intercalation with clay nanocomposite of the surface properties of PVC/ Oyunbileg.D, Batbaatar.Ts // ICCE-20: Scientific proceedings.- Beijing, China, 2011.- P.205-211.
 • Modification of PP with layered silicate nanocomposites / Batbaatar.Ts, Oyunbileg.D // Mongolia-2011: International Conference for Minerals and Materials.- UB, 2011.- P.108-112.
 • Surface modification of laponite by silane grafting / Oyunbileg.D., Batbaatar Ts // ШУТИС Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2011.- № 3/119.- P.22-25.
 • Thermal characteristics of polypropylene/organoclay nanocomposites / Oyunbileg.D, Batbaatar.Ts // Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2011.- № 3/119.- Х.85-90.- (ШУТИС)
 • Хоёрдогч түүхий эд ашиглан биодизель гарган авах боломжийн судалгаа / С.Болортуяа, Ц.Батбаатар // Физик хими материал судлал.-УБ., 2011.- Х.70-72.
 • Байгалийн эрдэс түүхий эд, аж үйлдвэрийн хаягдалд тулгуурласан хөгжил / Ж.Амгалан, Ц.Батбаатар // Орон нутгийн хөгжлийн гарц сэдэвт э/ш-ний онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2012.- Х.10-12.
 • Morphology and performance of silane functionalized organoclay in Polypropylene matrix / Oyunbileg.D, Batbaatar Ts // International forum on strategy technology, proceedings.-Tomsk, Russia., 2012. –P.214-216.
 • Morphology and Mechanical Properties of Maleated Polyethylene / Clay Nanо composites/ Oyunbileg.D, Batbaatar.Ts // International forum on strategy technology, proceedings.-UB., 2013.– P.144-147.
 • Бетоны бат бэхэд нэмэлтийн нөлөө / Т.Пүрэвдолгор, Ц.Батбаатар // ДаТС-ийн э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2014.- № 3/139.- Х.63-67.
 • Бетоны бат бэхэд АЕА нэмэлтийн нөлөө / Т.Пүрэвдолгор, Ц.Батбаатар // Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2014.- № 11/144.- Х.190-193. (ШУТИС)
 • The possibility to use bottom ash as cement replacement / D.Oyunbileg, Ts. Batbaatar // Монголын бетон судлалын Олон улсын XIII бага хурал: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2014.- Х.116-122.
 • Бетоны бат бэхийн өсөлтөнд арчилгааны нөлөөг судалсан зарим үр дүн / Т.Пүрэвдолгор, Т.Ганбаатар, Ц.Батбаатар // ДаТС-ийн э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2015.- № 2.- Х.40-44.
 • Төмөрлөгийн үйлдвэрийн хаягдал шааргыг портландцементэд ашиглах боломжийн судалгаа / Д.Оюунбилэг, Х.Жанчивдорж, Ц.Батбаатар // Ногоон бетон тогтвортой хөгжил – 2016: Э/ш-ний 15-р бага хурал. –УБ., 2016. –Х.14-21.
 • Properties of Geopolymer Concrete Based on Fly Ash / D.Oyunbileg, Ts.Batbaatar // 11th IFOST 16, (Part 1) P. 99-102.- ISBN 978-5-7782-2917-4.
 • Геополимер бетоны физик механик шинж чанарын судалгаа /Д.Оюунбилэг, Х.Жанчивдорж, Ц.Батбаатар // Эрдмийн чуулган-2017: профессор багш нарын э/ш-ний хурлын эмхэтгэл. –УБ., 2017.- № 4/209.- Х.232-240.

 • Усны шинжилгээний аргууд / Д.Хорголхүү, Д.Оюунбилэг; Ред. Ц.Батбаатар.- Дархан-Уул: Мөнхийн үсэг, 2009.-132х
 • Үйлдвэрлэл, практикт шилжүүлсэн бүтээл
 • НҮБ –ийн ХХААБ –ын Усалгаатай тариалангийн тогтвортой менежмент ЭШ тайлан: Гэрээт ажил.- Дархан-Уул, 2010.
 • Өндөр бат бэхтэй элсэн бетон дам нуруу хийх технологийн судалгаа: Төслийн тайлан.- Дархан-Уул, 2010.
 • Мо-Мо-2 Бохир ус цэвэрлэх болон мод тарих туршилт: ХБНГУ-тай хамтарсан гэрээт ажил.- Дархан-Уул, 2011.
 • Дархан хотын суумтгай элсэн хөрсийг химийн аргаар бэхжүүлэх боломжийн судалгаа: Э/ш-ний төсөл: Төслийн тайлан.- Дархан-Уул, 2012.
 • Эх орны түүхий эд ашиглан өндөр үзүүлэлттэй портландцемент гарган авах технологийн судалгаа: БСШУЯ цөм хөтөлбөр- суурь судалгааны ажлын тайлан.- 2013.
 • Бага оврын бетон эдлэл үйлдвэрлэх цех байгуулах судалгаа: БНСУ-ын КОЙКА Олон Улсын Байгууллагатай Хамтарсан төслийн тайлан – Дархан-Уул, 2014.
 • Мо-Мо-3 Усны химийн лаборатори байгуулах төсөл: ХБНГУ-тай хамтарсан төслийн тайлан.- Дархан-Уул, 2016.

 • Эрдэм шинжилгээний дундын лаборатори байгуулах төсөл: ADB-тай хамтарсан төслийн тайлан.- Дархан-Уул. 2017.
 • Шим тэжээл судлалын лаборатори байгуулах төсөл: БНСУ-ын КОЙКА олон улсын байгууллагатай хамтарсан төслийн тайлан.- Дархан-Уул, 2018.
 • Компьютерийн нэгдсэн лаборатори байгуулах төсөл: БНСУ-ын КОЙКА Олон Улсын Байгууллагатай Хамтарсан төслийн тайлан.- Дархан-Уул, 2019.
https://research.psru.ac.th/image/journal/slot-deposit-dana
https://status-mobile-dev.telematics.toyota.com/link-gacor
http://draco.cs.wpi.edu/snpintool/tmp/uploads/slot-gacor
http://apollonis.frl.auth.gr/slot-gacor
http://rmc.math.tsu.ru/wp-includes/faq-slot-gacor
https://revistadeas.inah.gob.mx/publico/slot-gacor-deposit-pulsa-tanpa-potongan
https://culturas.inah.gob.mx/bocoran-slot-gacor/
https://melkite.org/wp-content/uploads/-/slot-hoki-dan-gacor/