2024-02-29
Chicago 12, Melborne City, USA

ЭЛСЭЛТ ЧУХАЛ ХОЛБООС TEAMS заавар

Online registration Links OCCUPATIONS

Овог: Янжмаа

Нэр: Батцэцэг

Эрдмийн зэрэг, цол: Доктор /Ph.D/

Албан тушаал: Дэд профессор

Цахим шуудан: battsetseg.ya@stda.edu.mn

Өрөө: II-р байр 307

Утас: 99375171

Эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд

 • Монгол улсад уул уурхайн металлургийн цогцолборыг хөгжүүлэх судалгаа: Техникийн ухааны д-рын (Ph.D) зэрэг горилсон диссертац: / Э/Ш-ний удирд. д-р (Ph.D) Ж.Бямба-Юу.- Хамгаалсан 2013.12.13.-УБ., 2013.-148х.:CD-тэй.-(БСШУЯ.ШУТИС). -Номзүй:Х.142-148.

 • Эдийн засгийн математик загварчилал / Ред. Р.Лхагвсүрэн.-Дархан.: Номын дээж ХХК, 2009.-100 х.–ISBN99929-3-551-45.
 • Бүтээмжийн тооцоо хийх аргачлал /Ред.- А.Лосол. Дархан.: Номын дээж ХХК, 2009.-65х.х/
 • Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежмент /Ред.С.Лувсандаш. Дархан.: Мөнхийн үсэг ХХК, 2019.-31х.х-ISBN 978-9919-21-441-8.

 • Law governing international commercial arbitration agreement and its approach around the globe /B.Suvd1., Ya.Battsetseg2//Хүрэл тогоот 2020 нийгэм, хүмүүнлэгийн салбар: Э/ш-ний бага хурлын илтгэл-УБ., 2020.12.16., Х152-163., ISBN978-9919-20-872-1
 • Чанарын удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгох боломжийн судалгаа / Я.Батцэцэг1, //Байгаль орчин, нийгэм, засаглалын (ESG0 үйлчилгээг сайжруулах гарц, шийдэл” Чанар 4.0:Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.-Дархан., 2021.11., Х.30-37.ISSN-1560-8794
 • Дархан-Уул аймгийн төрийн өмчит их сургуулийн инноваци ба бизнес эрхлэх боломжийн судалгаа / Ц.Мөнгөннавч1, Т.Энхмаа2, Я.Батцэцэг1, //Байгаль орчин, нийгэм, засаглалын (ESG0 үйлчилгээг сайжруулах гарц, шийдэл” Чанар 4.0:Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.-Дархан., 2021.11., Х.143-159.ISSN-1560-8794
 • Компаниудын үр ашгийг SFA ба DEA аргачлалыг ашиглан хэмжих нь / Я.Батцэцэг1, Э.Алимаа2, Ж.Мягмаа3, Ц.Эрдэнэбат4 //Монгол банкны 97 жилийн ойн хурал:Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.-Дархан., 2021.05
 • Чанарын удирдлагыг боловсронгуй болгох боломжийн судалгаа /Я.Батцэцэг1, Д.Чадраабал2, Р.Пүрэвсүрэн3, Б.Баярбат4, Ц_Ганбаатар5, Д.Мөнхбаяр6, Ч.Баасансүрэн7//Дээд боловсрол Эрин үе сэтгүүл:Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.-Дархан., 2021.№2021|5(5)., Х.156-160. ISBN 978-9919-9608-6-5
 • Монгол улсын комплаенсийн төлөв байдлын судалгаа /Я.Батцэцэг1//Багш оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл-УБ., 2022.№2022(10)-298., Х.124-128.ISSN-1560-8794
 • Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх боломжийн судалгаа / Ц.Ганболор1, Я.Батцэцэг2, //Багш оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл-УБ., 2022.№2022(10)-298., Х.129-132.ISSN-1560-8794
 • Тогтвортой хөгжлийн бодлого, ногоон бүтээмж / Я.Батцэцэг1, //Байгууллага дахь бүтээмжийн орчин үеийн чиг хандлага” Чанар 4.0:Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.-Дархан., 2022.11., ISSN-1560-8794

 • Дээд боловсрол Эрин үе /Ред.Н.Тэгшжаргал, А.Лосол, У.Мөнхцэцэг, И.Батхишиг, С.Галбадрах, М.Сувдаа, Л.Нарантуяа, Я.Батцэцэг, Ц.Батбаатар, З.Нэргүй, Д.Алтайхүү, М.Оюун, Ц.Нандинсүрэн.-Дархан-Уул аймаг.:2020.-ISBN 978-99978-796-1-7.
 • Дээд боловсрол Эрин үе /Ред.Н.Тэгшжаргал, А.Лосол, У.Мөнхцэцэг, И.Батхишиг, С.Галбадрах, М.Сувдаа, Л.Нарантуяа, Я.Батцэцэг, Ц.Батбаатар, З.Нэргүй, Д.Алтайхүү, М.Оюун, Ц.Нандинсүрэн.-Дархан-Уул аймаг.:2021/11(06).-ISSN 2789-8946.
 • Чанарын удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгох боломжийн судалгаа / Я.Батцэцэг1, Д.Эрдэнэчулуун //Байгаль орчин, нийгэм, засаглалын (ESG0 үйлчилгээг сайжруулах гарц, шийдэл” Чанар 4.0: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.-Дархан., 2021.11., ISSN-1560-8794

 • Шарын гол ХК-ийн өнөөгийн төлөв байдлын судалгаа: /Я.Батцэцэг, И.Батхишиг, Д.Чадраабал, Б.Бяарбат, Р.Пүрэвсүрэн, Л.Мөнхбаяр., Гэрээт ажил.-Дархан-Уул аймаг, 2021.
 • Дархан-Ус суваг ХК-ы стратеги төлөвлөгөөний тайлан / Я.Батцэцэг, С.Галбадрах, Л.Тамир, Уянга., Гэрээт ажил.-Дархан-Уул аймаг, 2021.
 • “Хүн төвтэй өөрчлөлтийн менежмент” Багшийн манлайлал сэдэвт цахим сургалт /Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт, ШУТИС-ийн Нээлттэй боловсрол-Гэрээт ажил-2022.01.
 • Боловсролын хөтөлбөрийг загварчлах, шинэчилэх нь сэдэвт цахим сургалт /Боловсролын ерөнхий газар, ШУТИС-ийн Нээлттэй боловсрол-Гэрээт ажил-2022.02.
 • Дархан хот тохижилт үйлчилгээний газар ОНӨААТҮГ-ын дүрэм /Я.Батцэцэг, Л.Тамир- Гэрээт ажил.- Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын тамгын газар, 2022.
 • Дархан соёл амралтын хүрээлэн ОНӨААТҮГ-ын дүрэм /Я.Батцэцэг, Л.Тамир- Гэрээт ажил.-Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын тамгын газар, 2022.
 • Төрийн албаны шинэтгэлийн хүрээнд төрийн албан хаагчдын албаны стандарт шаардлагад нийцэн ажиллах мэдлэг, ур чадвар, ёс зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх шаталсан сургалт, /С.Галбадрах, Я.Батцэцэг-Гэрээт ажил, 2022.02.16. А/40
 • Байгаль орчны үнэлгээ ISO 14001, МАК-ын МАК ХХК-ны Нарийн сухайтын нүүрсний уурхай/Я.Батцэцэг-Гэрээт ажил, 2021.05.03
 • Байгаль орчны үнэлгээ ISO 14001, МАК-ын МАК ХХК-ны Ширээтийн хөндийн гөлтгөний уурхай/Я.Батцэцэг-Гэрээт ажил, 2021-2022
 • Байгаль орчны үнэлгээ ISO 14001, Хөөтийн уурхай/Я.Батцэцэг-Гэрээт ажил, 2021-2022
 • Байгаль орчны үнэлгээ ISO 14001, МАК-ын Хөх цавын шохойн чулууны уурхай/Я.Батцэцэг-Гэрээт ажил, 2021-2022.
 • Байгаль орчны үнэлгээ ISO 14001, МАК-ын Хөх цавын МАК евро цементийн уурхай/Я.Батцэцэг-Гэрээт ажил, 2021-2022.
 • Байгаль орчны үнэлгээ ISO 14001, Оюу толгой  /Я.Батцэцэг-Гэрээт ажил, 2021-2022.Байгаль орчны үнэлгээ ISO 14001, /Я.Батцэцэг- Тулгат шийр ХХК -Гэрээт ажил, 2021-2022
 • Байгаль орчны үнэлгээ ISO 14001, /Я.Батцэцэг- Цайрт минерал ХХК -Гэрээт ажил, 2021-2022

Байгаль орчны үнэлгээ ISO 14001, /Я.Батцэцэг- Мера ХХК -Гэрээт ажил, 2021-2022

https://research.psru.ac.th/image/journal/slot-deposit-dana
https://status-mobile-dev.telematics.toyota.com/link-gacor
http://draco.cs.wpi.edu/snpintool/tmp/uploads/slot-gacor
http://apollonis.frl.auth.gr/slot-gacor
http://rmc.math.tsu.ru/wp-includes/faq-slot-gacor
https://revistadeas.inah.gob.mx/publico/slot-gacor-deposit-pulsa-tanpa-potongan
https://culturas.inah.gob.mx/bocoran-slot-gacor/
https://melkite.org/wp-content/uploads/-/slot-hoki-dan-gacor/