these swissreplica.is on our site are made of high quality materials.
comfortable price and an high quality replica-watches.to.
patek philippe replica come in many forms.
best quality http://www.passwatches.com are provided in our online http://www.passwatches.com store.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Онлайн бүртгэл
ЧУХАЛ ХОЛБООС


Янжмаа Батцэцэг

Овог: Янжмаа
Нэр: Батцэцэг
Эрдмийн зэрэг: Доктор (Ph.D)
Албан тушаал: Дэд профессор
И-мэйл: battsetseg.ya@stda.edu.mn

 

Эрдмийн зэрэг хамгаалсан сэдэв болон нэг сэдэвт бүтээл

Монгол улсад уул уурхайн металлургийн цогцолборыг хөгжүүлэх судалгаа: Техникийн ухааны д-рын (Ph.D) зэрэг горилсон диссертац: / Э/Ш-ний удирд. д-р (Ph.D) Ж.Бямба-Юу.-  Хамгаалсан 2013.12.13.-УБ., 2013.-148х.:CD-тэй.-(БСШУЯ.ШУТИС).-Номзүй:Х.142-148.

Ном, сурах бичиг, гарын авлага

Эдийн засгийн математик загварчилал / Ред. Р.Лхагвасүрэн.-Дархан-Уул:Номын дээж , 2009.-100х.-ISBN99929-3-551-45.

Бүтээмжийн тооцоо хийх аргачлал / Ред.А.Лосол.-Дархан-Уул: Номын дээж, 2009.-.65х./

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл

Логистика развития горно-металлургического комплекса в Дархан-Ууле / А.Лосол // Э/ш-ний бага хурлын илтгэл.-УБ., 2009.

Монголын төмрийн хүдрийн эрэлт, нийлүүлэлтийг шийдвэрлэх арга зам / Ж.Бямба-Юу // ШУТИС-УУИС-ийн Профессор Я.Гомбосүрэнгийн э/ш-ний уншлага.-УБ., 2009.-№3,4.-Х.32-38.

Үйлдвэржүүлэлтийн процесст төмрийн хүдрийн хэрэглээ ба үнийн симуляцийн загвар / Дархан-Уул аймгийн Их дээд мэргэжлийн сургуулийн консерциум: Э/ш-ний бага хурлын илтгэл.-УБ., 2009.-№ 2.-Х.144-158.

Монголын төмөрлөгийн үйлдвэрлэлд нэмүү өртөг бүхий бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх / Багш нарын э/ш-ний бага хурлын илтгэл.-Дархан-Уул, 2010.

Төмөрлөгийн бүтээгдэхүүний зах зээлийн үнийн судлагаа / Я.Гомбосүрэн // Э/ш-ний бага хурлын илтгэл.-УБ., 2010.-№5,6.-Х.51-57.

Үйлдвэржилтийн процесст төмрийн хүдрийн хэрэглээ ба үнийн симуляцийн загвар // Хүрэл тогоот: Залуу эрдэмтэн, судлаачдын э/ш-ний бага хурлын илтгэл.-2010.-Х176-180.

Эдийн засгийн хичээлд симуляцийн загварыг хэрэглэх нь: Э/ш-ний бага хурлын илтгэл.-Дархан-Уул, 2010. -№ .Х.50-55.

Монгол улсад уул-төмөрлөгийн цогцолборыг хөгжүүлэх боломжийн судалгаа / Төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг явуулахад тулгамдаж буй асуудлууд: Э/ш-ний бага хурлын илтгэл. Дархан-Уул, 2011.№ .-Х.72-78

Спрос и предложение железной руды в Монголии / Обьединенный научный журнал.- Москва, 2011. №12(146).-С.9-13.

Уул металлургийн цогцолбор барих техник эдийн засгийн боломжийн судалгаа / Дархан-үйлдвэр технологийн парк-хөгжлийн шинэ шийдэл: Э/ш-ний хурлын илтгэл.-Дархан-Уул, 2011.-Х.27-32.

Уул уурхайн ус хангамжийн технологи, менежментийн асуудалд / Ц.Ганбаатар // Дархан-үйлдвэр технологийн парк-хөгжлийн шинэ шийдэл: Э/ш-ний хурлын илтгэл.- Дархан-Уул, 2011.-Х.98-102.

Уул металлургийн цогцолбороор төмрийн хэрэгцээ хангах хувилбар, үр ашиг / ШУТИС-ийн э/ш-ний эмхэтгэл.-УБ., 2011.-№3/119.-Х.171.

Уул төмөрлөгийн цогцолбор хөдөөгийн хөгжлийн түлхүүр / Тогтвортой хөгжилд хүрэх алсын хараа: Э/ш-ний бага хурлын илтгэл.-УБ., 2011.

Бүс нутгийн тогтвортой хөгжилд уул уурхай-металлургийн цогцолбор хөгжүүлэх менежментийн загвар / Тогтвортой хөгжил-Хариуцлагатай уул уурхай: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2012.- Х.112-121.

Бүс нутгийн тогтвортой хөгжилд уул-уурхай металлургийн цогцолборыг хөгжүүлэх стратегийн хувилбарын судалгаа / Бүс нутгийн эдийн засгийн тогтвортой хөгжил: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2012.-Х.37-43.

Бүс нутгийн тогтвортой хөгжилд уул-уурхай металлургийн цогцолборыг хөгжүүлэх стратегийн хувилбарын судалгаа / Бүс нутгийн эдийн засгийн тогтвортой хөгжил: Э/ш-ний бага хурлын илтгэл.- Дархан-Уул, 2012.-№ .Х.35-40.

Дархан-Сэлэнгийн бүсэд уул-төмөрлөгийн цогцолбор хөгжүүлэх боломжийн судалгаа / Орон нутгийн хөгжлийн гарц: Онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл.-Дархан-Уул, 2012.-№  Х.5-16.

ITmk 3-green technology / Ц.Ганбаатар, Я.Батцэцэг // Ногоон эдийн засаг: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.-Дархан-Уул, 2012.-№ .Х.91-94.

Монгол улсад уул-төмөрлөгийн цогцолбор хөгжүүлэх боломжийн судалгаа / Орон нутгийн хөгжлийн гарц: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.-Дархан-Уул, 2012.-Х.5-16

Монгол улсад уул-төмөрлөгийн цогцолбор хөгжүүлэх боломж / Бүс нутгийн э/ш-ний хурлын илтгэл.-УБ., 2012.

Монгол улсад уул-төмөрлөгийн цогцолбор төлөвшүүлэх чиг баримтлал // Хүрэл тогоот: Залуу эрдэмтэн, судлаачдын э/ш-ний бага хурлын илтгэл.- 2012.-Х.116-122.

Монгол улсад уул-төмөрлөгийн цогцолбор хөгжүүлэх боломжийн судалгаа / ДаТС-ийн э/ш хурлын эмхэтгэл.-Дархан-Уул, 2012.-Х.136-154.(ШУТИС)

Монгол улсад уул-төмөрлөгийн цогцолбор төлөвшүүлэх стратегийн хувилбарын үр дүн / Я.Батцэцэг, Ц.Ганбаатар // Нийгмийн ухааны салбарын ”Хүрэл тогоот 2012”  э/ш-ний онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл.- 2012.- Х.179-182.

Хөгжлийн шинэ хандлага-Ногоон эдийн засаг / Ногоон эдийн засаг: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2012.-№ .Х.20-26.

Дархан-Уул аймагт шинжлэх ухааны болон үйлдвэр технологийн парк байгуулан хөгжүүлэх үзэл баримтлал / C.Төгс, Б.Aрвинбаяр, Т.Намнан, П.Одмаа // Технополис дахь инновацийн гурвалжин холбоо: Орон нутгийн удирдлага- Их сургууль-Үйлдвэрийн түншлэл үндэсний сургалт, зөвлөлгөөний илтгэл.-Дархан-Уул, 2013.-Х.3-18.

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд инновацийн соёлыг төлөвшүүлэх нь / Ц.Ганбаатар, Л.Отгончимэг, Ц.Алтангэрэл // Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн өрсөлдөх чадварын арга зам: Э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.-Дархан-Уул, 2013.-Х.70-72.

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд инновацийн соёлыг төлөвшүүлэх нь / Э/ш-ний бага хурлын илтгэл.,-УБ., 2013.-№ .Х.70-72.

Монгол улсад уул уурхай-металлурги цогцолборыг хөгжүүлэх стратегийн чиг хандлага / ДаТС-ийн э/ш-ний бичиг.-Дархан-Уул, 2013.- № 3/139.Х.147-152. (ШУТИС)

Монгол улсад уул уурхай-металлургийн цогцолборыг хөгжүүлэх стратегийн чиг хандлага / Я.Батцэцэг, Ч.Сугаррагчаа // Дархан-Уул аймгийн их дээд сургуулиудын консорциум: Э/ш-ний хурлын илтгэл. Дархан-Уул, 2013.

МУ-д уул уурхай-металлургийн цогцолбор хөгжүүлэх стратегийн судалгаа / ШУТИС-ийн профессор багш нарын: Эрдмийн их чуулган: Э/ш-ний бага хурлын илтгэл.-УБ., 2013.

Strategic tendency to develop mountain mining-metallurgical complex in Mongolia / S.Galbadrakh., D.Khugjmaa / Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2013.,-P.194-197.

The process and recent issues of establishing Industrial development Zones in Mongolia / С.Галбадрах, Д.Хөгжмаа // The International forum on strategic technology 2013: Э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.-УБ., 2013. P. 765-767.

ДДЦС ТӨХК-ийн түлш дамжуулах цехийн тоноглолын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх харьцуулсан судалгаа / ДаТС-ийн э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.-Дархан-Уул, 2014.- №9/214.-Х. 269-273. (ШУТИС)

Logistics of mining and metallurgical complex in Darkhan / Ts.Ganbaatar // ISSCT 2014: Э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.-УБ., 2014

Монгол Улсын төмрийн хүдрийн нөөцийг зохистой ашиглах асуудалд / Уул төмөрлөг сэтгүүл: өгүүлэл.-Орхон аймаг., 2014.-№1.

Problems on policies industries and managements /Д.Лханаг, С.Галбадрах // The 13 International symposium of mongolia and japan-2014.- Дархан-Уул, 2014.- Х57-63.

Төмрийн хүдрийн баяжмалд тавигдах шалгуур үзүүлэлтүүд / Уул төмөрлөг сэтгүүл: Өгүүлэл.-Орхон, 2014.- №2.

A Propsed method for industrial development in Darkhan-Uul province / S.Galbadrakh., D.Khugjmaa // The International Conference on Innovation and Entrepreneurship Development., ICIED 2015: Darkhan-Uul, P.99-102.

Дархан-Сэлэнгийн бүсэд уул уурхай-металлургийн цогцолбор хөгжүүлэх стратегийн судалгаа / Дархан хотын хөгжлийн стратеги II: Э/ш-ний хурлын илтгэл.- Дархан-Уул, 2015.- Х.412-420.

МУ-д уул уурхай-хар төмөрлөгийн үйлдвэрийн цогцолбор хөгжүүлэх стратегийн судалгаа / Аж үйлдвэрийн яам Хар төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийн салбарыг кластераар хөгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага боломж: Э/ш-ний онол практикийн бага хурлын илтгэл.-УБ.,2016.-№ (Дархан-Уул-сэлэнгийн төмрийн хүдрийн бүлэг ордын жишээн дээр)

CDIO стандартыг нэвтрүүлэх явцад тулгарч буй зарим асуудлууд, тэдгээрийг шийдвэрлэх боломжийн судалгаа / CDIO сургалтын аргыг нэвтрүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлууд: Э/ш-ний бага хурлын илтгэл.- Дархан-Уул, 2016.

Үр дүнд суурилсан боловсролыг тодорхойлоход нөлөөлөх хүчин зүйлсийн харьцуулсан судалгаа / С.Ундрах // Боловсрол судлалын тулгамдсан асуудлууд: Э/ш-ний бага хурлын илтгэл.- Дархан-Уул,- 2017.-№1.

Дархан-Уул аймгийн их дээд сургуулиудын өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудлууд / З.Нэргүй, Б.Баясгаланмөнх // Дээд боловсролын шинэчлэл-багшийн хөгжил: Э/ш-ний бага хурлын илтгэл.- 2018. (Ховд аймаг)

Үр дүнд суурилсан боловсролыг тодорхойлоход нөлөөлөх хүчин зүйлсийн харьцуулсан судалгаа / У.Мөнхцэцэг, С.Ундрах, О.Цогбадрах ба бус.- Үр дүнд суурилсан боловсрол: Э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2018.

Редакторласан, орчуулсан бүтээл

Дархан-судлал 2015 / Д.Зоригтбаатар, Л.Нарантуяа, Я.Батцэцэг ба бус.- Дархан хотын хөгжлийн стратеги II: 2015.-787х.

Дээд боловсрол Эрин үе / А.Лосол, У.Мөнхцэцэг, Я.Батцэцэг ба бус; Ред.Н.Тэгшжаргал.-Дархан-Уул, 2018.- 156х.- ISBN 978-99978-796-1-5.

Үр дүнд суурилсан боловсрол / У.Мөнхцэцэг, Г.Цэндмаа, Я.Батцэцэг ба бус.- Дархан-Уул, 2017.-298х.- ISBN 978-99962-50-52-1

Үйлдвэрлэл, практикт шилжүүлсэн бүтээл

Дархан-Уул аймагт үйлдвэрлэл, технологийн парк болон шинжлэх, технологийн парк байгуулах үзэл баримтлал / C.Төгс, Б.Aрвинбаяр, Т.Намнан // Дархан-Уул, 2013.-(ДУА. ЗДТГ)

МУ-д уул уурхай-металлургийн цогцолбор хөгжүүлэх стратегийн судалгаа: МУ-ын зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ / Я.Батцэцэг.-УБ.-2008.-№5439.

Дархан үйлдвэрлэл технологийн паркийн техник эдийн засгийн үндэслэл: Гэрээт ажил / С.Галбадрах, А.Баяр, С.Хүрэлчимэг // Дархан-Уул, 2018 (ДУА. ЗДТГ)

Дархан-Уул аймгийн хөгжлийн бодлогын баримт бичиг 2030 стратеги төлөвлөгөө: Гэрээт ажил / Ж.Амгалан.- Дархан-Уул, 2018.06-12.

2010-2015 оны өөрийн үнэлгээний тайлан: Магадлан итгэмжлэлийн тайлан.- Дархан-Уул, 2016.-(ШУТИС-ДаТС)

2012-2017 оны өөрийн үнэлгээний тайлан: Магадлан итгэмжлэлийн тайлан.- Дархан-Уул, 2018.- (ШУТИС-ДаТС)