Бадамсүрэн Ганболд

БАДАМСҮРЭНГИЙН ГАНБОЛД
АЛБАН ТУШААЛ:  СШУТ-ийн ахлах багш
МЭРГЭЖИЛ:  Монгол хэл, англи хэлний багш
Ажил: Хичээлийн I байр 322-р өрөө
Утас: 99299481
Е-шууданganbold@stda.edu.mn

БОЛОВСРОЛ:

 • Доктор (Ph.D) МУБИС,  Монгол улс,  2014 он
 • Магистр: МУБИС, Монгол улс, 2000 он
 • Бакалавр: МУБИС, Монгол улс, 2007 он
 • Бакалавр: МУБИС, Монгол улс, 1996 он

АЖЛЫН ТУРШЛАГА:

 • 2010 оноос ШУТИС-ийн ДаТС-д монгол хэл, англи хэлний багш
 • 2009-2010 онд Дархан-Уул аймгийн Техникийн Дээд Сургуульд Захиргааны дотоод хяналт, мониторингийн ажилтан
 • 2003-2009 онд УБ хотын Техник Технологийн Коллежид монгол хэл, уран зохиолын багш, тэнхимийн эрхлэгч
 • 2002-2003 онд Монгол-Оросын хамтарсан 3 дугаар дунд сургуульд монгол хэл, уран зохиолын багш
 • 1999-2002 онд УБ хотын Хөгжим бүжгийн коллежид монгол хэл, уран зохиолын багш

ЗААДАГ  ХИЧЭЭЛ:

 • Хэл ярианы соёл
 • Монгол бичиг
 • Харилцааны англи хэл
 • Шинжлэх ухаан технологийн англи хэл
 • Судалгааны ажлын семинар-I
 • Судалгааны ажлын семинар-II
 • Судалгааны ажлын семинар-III