these swissreplica.is on our site are made of high quality materials.
comfortable price and an high quality replica-watches.to.
patek philippe replica come in many forms.
best quality http://www.passwatches.com are provided in our online http://www.passwatches.com store.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Онлайн бүртгэл
ЧУХАЛ ХОЛБООС


Чадраабал Сугаррагчаа

Овог: Чадраабал
Нэр: Сугаррагчаа
Эрдмийн зэрэг: Доктор (Ph.D)
Албан тушаал: Ахлах багш
И-мэйл: sugaraa@stda.edu.mn

Төгссөн сургууль:

1997-2001 онд МУТИС- УУИС-ийг бакалавр,
2001-2002 онд МУТИС- УУИС-ийг магистр,
2008-2018 онд ШУТИС-УУИС-ийг доктор(Ph.D),

Судалгааны ажлын чиглэл: Уул уурхайн хүнд даацын автосамосвалуудын найдвартай ажиллагааны судалгаа

Эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд

Эрдмийн зэрэг хамгаалсан сэдэв болон нэг сэдэвт бүтээл

 • Уурхайн автосамосвалуудын найдвартай ажиллагааны судалгаа: Техникийн ухааны д-рын (Ph.D) зэрэг горилсон диссертац: 52.20.01 / Э/Ш-ний удирд. д-р (Ph.D) Б.Пүрэвтогтох.- Хамгаалсан 2018.05.11.- УБ., 2018.- 155х.: CD-тэй.- (БСШУЯ. ШУТИС).- Номзүй: Х.115-120.

 Ном, сурах бичиг, гарын авлага

 • Газрын гүний уурхайн цахилгаанжуулалт / Н.Батсүх, Ч.Сугаррагчаа, Я.Бат-Очир; Ерөнхий ред. Б.Эрдэнэцэцэг; Ред. П.Чимэд.- Дархан-Уул: Мөнхийн үсэг, 2014.- 347х.- ISBN 978-99973-840-8-9.
 • Ил уурхайн автотээврийн тооцоо / Ч.Сугаррагчаа, Я.Бат-Очир; Ерөнхий ред. Б.Пүрэвтогтох.- Дархан-Уул: Уран ган бичээч, 2012.- 152х.- ISBN 978-99962-976-1-8.

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл

 • Тоног төхөөрөмжийн ажиллах нөөцийг тодорхойлох // Судлаач-2010: Э/ш-ний хурлын эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2010.- Х.39-42. (ИДСКМ)
 • Хүнд даацын автосамосвалуудын ажиллах нөөцийг ашиглалтын нөхцлөөс хамааруулан тогтоох нь // Багш оюутны э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2010.- Х.6-12.(ПТК)
 • Ил уурхайн уул тээврийн тоног төхөөрөмжийг ашиглалтын чанараар удирдах сүлжээ / Ч.Сугаррагчаа // Я.Гомбосүрэнгийн э/ш-ний уншлага.- 20117.8.- УБ., 2011.- Х.17-19.
 • Хүнд даацын автосамосвалуудын найдвартай ажиллагааны үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох / Ч.Сугаррагчаа, Б.Пүрэвтогтох // Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2011.- №3/119.- Х.95-98. (ШУТИС)
 • Багануурын уурхайн экскаваторуудын удирдлагын шинэчлэл, үр дүн / Ц.Бадамсүрэн, Ч.Сугаррагчаа // Багш оюутны э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2012.- №3.- Х.126-132. (ПТК)
 • Багануурын уурхайд ашиглагдаж буй автосамосвалуудын саатлын судалгаа // Ж.Цэвэгмидийн э/ш-ний уншлага.- УБ., 2012.- Х.342-349.
 • Ус цэвэршүүлэх далан байгуулах боломж / Ч.Сугаррагчаа, Р.Пүрэвсүрэн // Ж.Цэвэгмидийн э/ш-ний уншлага.- УБ., 2012.- Х.268-276.
 • Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайн чийгшил баригч тоос бууруулагчийн шинж чанарууд болон бэлтгэх явцыг судлах нь / Ч.Сугаррагчаа, Р.Пүрэвсүрэн // Э/ш-ний бичиг-III: Бүс нутгийн эдийн засгийн тогтвортой хөгжил.- Дархан-Уул, 2012.- №3.- Х.68-73.
 • Determining the dump truck reliable operation of ore open pit / В.Purewtogtokh, Ch.Sugarragchaa // The 8th International Forum on Strategic Technology 2013 proceedings Volume I.- UB., 2013.- P. 581-583.
 • Их сургуулийн багш би хичээлээрээ оюутанд олгож эзэмшүүлж байгаа нийгмийн чадварууд, түүний бодит үр дүн / Ч.Сугаррагчаа, Р.Пүрэвсүрэн // ДаТС-ийн э/ш-ний бичиг-II.- Дархан-Уул, 2013.- №2.- Х.101-106.
 • Ил уурхайн автосамосвалын найдвартай ажиллагааны цогц үзүүлэлтэнд ашиглалтын нөхцөл нөлөөлөх нь / Ч.Сугаррагчаа, Б.Пүрэвтогтох // Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2013.- №3/139.- Х.184-188. (ШУТИС)
 • Ил уурхайн автосамосвалын түлшний хэмнэлтийн судалгаа / С.Намхайнямбуу, Ч.Сугаррагчаа // Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2013.- №3/139.- Х.202-206. (ШУТИС)
 • Производительность главный показатель режима эксплуатации карьерных автосамосвалов / Б.Пүрэвтогтох, Б.Орхонтуул, Ч.Сугаррагчаа // V международный горный форум ИГД УрО РАН.- ОХУ.: Екатринбург, 2013.- №44.- Х.44-46.
 • Автосамосвалын найдвартай ажиллагааны түвшинд эдэлгээний хугацаа нөлөөлөх нь / Ч.Сугаррагчаа, Б.Пүрэвтогтох // Хүрэл тогоот-2014: Залуу эрдэмтэн судлаачдын э/ш-ний бага хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2014.-Х.94-98.
 • Автосамосвалын эд анги, угсралтын нэгжүүдийн тархалтын хуулиудыг тодорхойлох нь // Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2014.- №7/154.- Х.141-145. (ШУТИС)
 • БелАЗ-75131 маркын автосамосвалын цахилгаан гэмтлийг багасгах боломж // Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2014.- №7/154.- Х. 287-292. (ШУТИС)
 • БелАЗ-75131 маркийн автосамосвалын найдварт ажиллагааны үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох // Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2014.- №7/154.- Х.141-145. (ШУТИС)
 • Автосамосвалын ашиглалтын түвшин, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа // Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2015.- №02/164.- Х.9-12. (ШУТИС)
 • ЭКГ-8и экскаваторын удирдлагыг шинэчлэх боломжийн судалгаа / С.Амартүвшин, Я.Бат-Очир, Ч.Сугаррагчаа // Оюутны э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ., 2015.- №01/180.- Х.29-36. (ШУТИС)
 • Хүнд даацын автосамосвалын засвар, техникийн үйлчилгээний үечлэлийг тодорхойлох / Б.Пүрэвтогтох, Ч.Сугаррагчаа // Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2016.- №10/193.- Х.96-100. (ШУТИС)
 • Технологийн тээврийн машины ашиглалтын зэрэглэлийг тогтоох боломж / Б.Пүрэвтогтох, Ч.Сугаррагчаа // Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2017.- №13/240.- Х.94-99. (ШУТИС)
 • Белаз-75131 маркийн автосамосвалын ашиглалтанд нөлөөлөх хүчин зүйлс / Ч.Сугаррагчаа, Р.Пүрэвсүрэн // Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- Орхон аймаг, 2018.- №15/242.- Х.19-23. (ШУТИС)
 • Тээврийн хэрэгслийн сэлбэг материалын нөөцийг тодорхойлох // Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2018.- №13/240.- Х.57-62. (ШУТИС)
 • Хүнд даацын автосамосвалын найдвартай ажиллагааны үзүүлэлтэнд цаг агаарын нөлөөлөл / Б.Пүрэвтогтох, Ч.Сугаррагчаа // Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- Дархан-Уул, 2018.- №13/240.- Х.63-67. (ШУТИС)