these swissreplica.is on our site are made of high quality materials.
comfortable price and an high quality replica-watches.to.
patek philippe replica come in many forms.
best quality http://www.passwatches.com are provided in our online http://www.passwatches.com store.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Онлайн бүртгэл
ЧУХАЛ ХОЛБООС


Цахилгааны инженер /ХӨТӨЛБӨР/

ЦАХИЛГААН СИСТЕМИЙН АВТОМАТЖУУЛАЛТ мэргэжлийг эзэмшсэнээр

 • Эрчим хүчний байгууллагад автоматжуулалтын инженер
 • Цахилгаан станц, шугам сүлжээний тоног төхөөрөмжийн реле хамгаалалт, автоматикийн инженер
 • Үйлдвэрийн технологи процессын автоматжуулалтын инженер
 • Уул уурхай, хүнд, хөнгөн  үйлдвэрийн цахилгаан хангамжийн автоматжуулалтын инженер
 • Үйлдвэрийн газрын компьютер, хяналтын инженер
 • Цахилгаан автомат, тоног төхөөрөмжийн зохион бүтээгч инженер
 • Салбарын эрдэм шинжлэгээний байгууллагад эрдэм шинжлэгээний ажилтан зэрэг олон чиглэлээр ажиллах боломжтой.

Багшлах бүрэлдэхүүн

Сургалт явуулах хэлбэр

Бакалавр:

ӨДӨР 4 жил,
ЭЧНЭЭ 2-2,5 жил

Магистр:  өдөр 1,5-2 жил

ЦАХИЛГААН СИСТЕМ мэргэжлийг эзэмшсэнээр

 • Эрчим хүчний үйлдвэр, албан газруудад цахилгааны инженер
 • ЦС, ДС-ын тоног төхөөрөмжийн угсралт суурилуулалтын инженер
 • Цахилгаан эрчим хүчний байгууллагын хэмнэлтийн инженер
 • Засвар үйлчилгээ, туршилт тохируулгын инженер
 • Диспетчерийн үндэсний төвд диспетчер инженер
 • Гадаад, дотоодын байгууллагын төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагын мэргэжилтэн зэрэг олон чиглэлээр ажиллах боломжтой.

Багшлах бүрэлдэхүүн

Сургалт явуулах хэлбэр

Бакалавр:  өдөр 4 жил, эчнээ2-2,5 жил

УУЛ УУРХАЙН ЦАХИЛГААН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ мэргэжлийг эзэмшсэнээр

 • Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн механик инженер
 • Уурхайн технологийн процессын автоматжуулалтын инженер
 • Уурхайн цахилгаан хангамжийн инженер
 • Үйлдвэрийн телемеханик инженер
 • Уул уурхайн үйлдвэрийн оператор
 • Салбарын төрийн захиргааны байгууллагад инженер, мэргэжилтэн
 • Уурхайн тоног төхөөрөмжийн засварын инженер
 • Уулын үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн тохируулгын инженер зэрэг олон чиглэлээр ажиллах боломжтой.


Багшлах бүрэлдэхүүн

Сургалт явуулах хэлбэр

Бакалавр: өдөр 4 жил, эчнээ2-2,5 жил

Та манай сургуулийг сонгосноор гадаад болон дотоодын тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой

 • Монгол улсын ерөнхийлөгчийн нэрэмжит тэтгэлэг
 • Монгол улсын ерөнхий сайдын нэрэмжит тэтгэлэг
 • ШУТИС ДаТС-ийн захирлын нэрэмжит тэтгэлэг
 • ШУТИС-ийн Ректорын нэрэмжит тэтгэлэг
 • ШУТИС-ийн шилдэг төгсөгч Ректорын нэрэмжит шагнал
 • Тайван улсын засгийн газрын тэтгэлэг
 • Сумитомо корпорацийн нэрэмжит тэтгэлэг
 • Мицибүши корпорацийн нэрэмжит тэтгэлэг
 • POSCO TJ PARK сангийн тэтгэлэг
 • Оюу толгой тэтгэлэг
 • Голомт банкны тэтгэлэг
 • Санко группын тэтгэлэг
 • ЗОРИГ сангийн тэтгэлэг
 • ХААН банкны тэтгэлэг

ЭЛСЭГЧ ТА МАТЕМАТИК, ФИЗИК, ХИМИ, АНГЛИ ХЭЛ ХИЧЭЭЛҮҮДИЙН ШАЛГАЛТ ӨГЧ АЛЬ НЭГ ХИЧЭЭЛЭЭР 400 ОНООНООС ДЭЭШ АВСАН ТОХИОЛДОЛД ЭЛСЭХ БОЛОМЖТОЙ.