Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи мэргэжил

Мэргэжлийн ур чадвар

Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологич мэргэжилтэн нь үйлдвэрийн процессыг хянан удирдах, шинэ технологи нэвтрүүлэх, түүхий эдийн шинж чанар, орц найрлагыг тогтоох, бүтээгдэхүүний чанарыг үнэлэх сайжруулах талаар төсөл боловсруулах, төслийг хэрэгжүүлэх, ажилчдыг мэргэжлийн удирдлагаар хангаж үйлдвэрийн аюулгүй ажиллагааг хангах, менежментийн ухааны мэдлэг, зохион байгуулах ур чадваруудыг эзэмшинэ.

Та энэ мэргэжлийг эзэмшсэнээр дараах салбарт ажиллах боломжтой

 • Барилгын материалын үйлдвэрүүдэд химич, технологич, инженер
 • Барилга угсралтын компанид материалын инженер
 • Барилгын зураг төслийн компанид бүтээцийн, материалын инженер
 • Их, дээд сургууль, МСҮТ, эрдэм шинжилгээний байгууллагад багш, судлаач
 • Судалгааны болон чанарын үнэлгээний лабораторийн инженер
 • Эрдэс түүхий эд боловсруулах болон баяжуулах үйлдвэрийн химийн технологич
 • Барилга, хот байгуулалтын яамд мэргэжилтэн
 • Хот, аймаг, сум дүүргийн мэргэжлийн хяналтын газарт улсын байцаагч
 • Хот, аймаг, сум дүүргийн газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газарт мэргэжилтэн
 • Хот, аймаг, сум дүүргийн барилга захиалагчийн алба, худалдан авах газарт мэргэжилтэн
 • Бусад яам тамгын газрын барилга хариуцсан мэргэжилтэн /төмөр зам, барилгын цэргийн анги гэх мэт/
 • Олон улс болон дотоодын төслийн мэргэжилтэн
 • Барилгын материалын үйлдвэрүүдэд ХАБЭА инженер

Багшлах боловсон хүчин

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч хамт олны хувьд олон жилийн туршлагатай, багаар ажиллах чадвар, эрдмийн потенциал өндөртэй хамт олон болж төлөвшиж чадсан. Бакалавр, магистр, докторын сургалт эрхлэх нийтлэг журмын шаардлагыг бүрэн хангаж 4 доктор /2 профессор, 2 дэд профессор/, 4 ахлах багш /магистр/, 2 багш /магистр/, 2 сургалтын инженер /магистр/ гэсэн нийт 12 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.

Салбарын эрхлэгч:
                                         Доктор (Ph.D), дэд профессор Ж.Амгалан

Зочин профессорууд:
                                        Доктор (Ph.D), профессор Ч.Дэндэвдорж
                                        Доктор (Ph.D), профессор С.Цэвэл

Салбарын профессор: 

                                        Доктор (Ph.D), дэд профессор Ц.Батбаатар
                                         Доктор (Ph.D), дэд профессор Д.Оюунбилэг
                                         Доктор (Ph.D) Х.Жанчивдорж
Ахлах багш:
                                         Магистр Н.Шаравжамц
                                         Магистр Б.Отгончимэг
                                         Магистр Х.Анхбаяр
Багш:
                                         Магистр М.Атарцэцэг
                                         Магистр Ч.Дашдаваа
                                         Магистр Б.Басбиш
                                         Магистр С.Ууганбаяр
                                         Магистр Н. Одонтуяа

Сургалтын мастер:
                                         Магистр Д.Энхтүвшин
                                         Магистр Ш.Хишигжаргал
                                         Магистр Н. Оргилсайхан