Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Б.Басбиш

Овог: Буянхишиг
Нэр: Басбиш
Албан тушаал: Технологийн салбарын багш
Э-майл хаяг: baagii_b8609@yahoo.com

 

Төгссөн сургууль:

2004-2009 он ШУТИС -ийн ДаТС  бакалавр,
2010-2012 он ШУТИС -ийн БАС, магистр

Эрдмийн зэрэг, цол: Магистр

Судалгааны ажлын чиглэл: Суумтгай хөрсний даах чадварыг сайжруулах

Эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд:

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл

  • Тоосорхог элсэн хөрсийг химийн аргаар бэхжүүлсэн судалгааны дүн / Б.Басбиш, Я.Чимгээ // ШУТИС-ийн э/ш-ний бүтээл.- УБ., -Х.6-10.
  • Дархан хотын суумтгай элсэн хөрсийг химийн аргаар бэхжүүлэх боломжийн судалгаа // БИАС-ийн магистр, докторын э/ш-ний хурал.- УБ., 2012. (ШУТИС)
  • Тоосорхог элсэн хөрсийг химийн аргаар боловсруулсан хээрийн туршилтын дүн / Б.Басбиш, С.Цэвэл, Д.Дашжамц, Я.Чимгээ // ШУТИС-ийн э/ш-ний бүтээл.- УБ.,- № 3/139.- Х.38-47.
  • Some researching results of chemical strengthening methods of dusty sand soil in Darkhan city of Mongoli / Б.Басбиш., С.Цэвэл, Д.Дашжамц, Я.Чимгээ // IFOST-2013.- UB,. 2013.- Р.658-662
  • Research into possibility of reducing subsidency of dusty and sand soil / Б.Басбиш, С.Цэвэл, Д.Дашжамц, Я.Чимгээ // IFOST-2013.- UB., 2013.– Р.337-340.
  • Арматурын механик залгаасын харьцуулсан судалгаа // ШУТИС-ийн э/ш-ний бичиг.- УБ.,- № 13/240.- Х.81-84.
  • Дархан хотын нутаг дэвсгэрт тархсан суумтгай элсэнцэр хөрстэй нөхцөлд инженерийн шугам сүлжээ оновчтой  төлөвлөх асуудал / С.Нямдорж, Б.Басбиш / Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.- УБ.,2018.- №16/243.- Х.62-65.
  • Цэвэрлэх байгууламжийн хаягдлыг бетонд эрдэс нэмэлтээр ашиглах боломжийн судалгаа / Х.Жанчивдорж, Б.Басбиш / Э/ш-ний бүтээлийн эмхэтгэл.-УБ.,2018.- №16/243.

Төсөл гэрээт ажил

  • Дархан хотын суумтгай элсэн хөрсийг химийн аргаар бэхжүүлэх боломжийн судалгаа: Э/ш-ний төсөл: Төслийн тайлан.- Дархан-Уул, 2012.