2024-02-28
Chicago 12, Melborne City, USA

ЭЛСЭЛТ ЧУХАЛ ХОЛБООС TEAMS заавар

Online registration Links OCCUPATIONS

Овог: Буянхишиг

Нэр: Басбиш

Эрдмийн зэрэг, цол: Доктор (Ph.D)

Албан тушаал: Технологийн салбарын ахлах багш

Цахим шуудан: baagii_b8609@yahoo.com

Өрөө: I байр 127

Утас: 99002102

Төгссөн сургууль:

 • 2004-2009 он ШУТИС -ийн ДаТС  бакалавр,
 • 2010-2012 он ШУТИС -ийн БАС, магистр
 • 2022 он ШУТИС Доктор (Ph.D)

Судалгааны ажлын чиглэл: Суумтгай хөрсний даах чадварыг сайжруулах

Эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд

 • Суумтгай ул хөрсөнд бэхжүүлсэн хөрсөн буурь ба цутгамал шон суурь төсөллөх судалгаа (Дархан хотын геотехникийн нөхцөлийн жишээгээр) Техникийн ухааны докторын зэрэг горилсон диссертаци: F073202 04 /Э/Ш-ний удирд. д-р (Ph.D) С.Нямдорж.- Хамгаалсан 2022.05.30.- УБ., 2022.-148х (БШУЯ.ШУТИС).- Ном зүй: Х.138-148.
 • Хөрс бэхжүүлэх цементжүүлэлтийн ажил / С.Нямдорж, Б.Басбиш; Ред. Б.Батцагаан. -УБ., 2022,-90х
 • Тоосорхог элсэн хөрсийг химийн аргаар бэхжүүлсэн судалгааны дүн /Б.Басбиш., Я.Чимгээ/ШУТИС э/ш-ний бүтээл. УБ., -Х6-10
 • Тоосорхог элсэн хөрсийг химийн аргаар бэхжүүлсэн судалгааны дүн / Я. Чимгээ, Б. Басбиш / ДаТС-ийн ЭШБ -II,5/16/2012,6-10
 • Дархан хотын суумтгай элсэн хөрсийг химийн аргаар бэхжүүлэх боломжийн судалгаа // БИАС-ийн магистр, докторын э/ш-ний хурал. – УБ., 2012.
 • Тоосорхог элсэн хөрсийг химийн аргаар боловсруулсан хээрийн туршилтын дүн / Б.Басбиш.,С.Цэвэл., Д.Дашжамц.,Я.Чимгээ // ШУТИС э/ш-ний бүтээл. 3/139. , -УБ.,-Х 38-47
 • Some researching results of chemical strengthening methods of dusty sand soil in Darkhan city of Mongolia/ Б.Басбиш.,С.Цэвэл., Д.Дашжамц.,Я.Чимгээ // IFOST-2013, – UB,. 2013, – Р 658-662
 • Research into possibility of reducing subsidency of dusty and sand soil/ Б.Басбиш.,С.Цэвэл., Д.Дашжамц.,Я.Чимгээ // IFOST-2013, – UB,. 2013, – Р 337-340
 • Арматурын механик залгаасны харьцуулсан судалгаа// ШУТИС э/ш-ний бичиг 13/240. УБ., Х 81-84
 • Дархан хотын нутаг дэвсгэрт тархсан суумтгай элсэнцэр хөрсний нөхцөлд инженерийн шугам сүлжээ оновчтой төсөллөх асуудал /С. Нямдорж., Б. Басбиш./ ШУТИС-ийн ЭШ-ний Эмхэтгэл. №16/243. УБ. 2018 он
 • Вопросы оценки строительных свойств лессовидных грунтов Орхона и Селенгийского региона Центральной Монголий и проектирование оснований и фундаментов на них / Нямдорж С., Басбиш Б., Одонтуяа Н., / Новосибирск. -2019 ББК65.31 Х15/
 • Study on soil Chemistry Mineralogical Composition by processing chemical method /B. Basbish., D. Oyunbileg/ Khureltogoot-2019 international journal of technology and innovation ISSN 2664-6986 –P52/
 • Химийн аргаар бэхжүүлсэн хөрсний хими эрдэс зүйн найрлагын судалгаа /Б.Басбиш, Д. Оюунбилэг/ Багш оюутны ЭШЭмхэтгэл. №10/270. УБ. 2020 он
 • Суумтгай хөрсөнд ажиллах шонгийн хэвтээ ачааллыг тооцох /Б. Басбиш/ Дээд боловсролын эрин үе сэтгүүл. 2021/05, ISBN 978-9919-9608-6-5
 • Өрөмдмөл цутгамал шонг хэвтээ ачааллаар туршсан судалгааны дүн /Б. Басбиш, С.Нямдорж / ШУТИС эрдмийн чуулган. УБ. -2021, №21(6)/283
 • Цементжүүлэлт ба силикатжуулалтын аргаар суумтгай хөрс бэхжүүлсэн хээрийн туршилтын дүнгийн харьцуулалт /Б. Басбиш, С. Нямдорж, Д. Дашжамц, Э. Нинжгарав/ ОУ-ын Геотехникийн XV хурал УБ-2022 ISBN 978-99973-71-64-5
 • Результаты полевых испытаний буронабивных свай на горизонтальную нагрузку в просадочном грунте с замачиванием /Б. Басбиш, С. Нямдорж, Д. Дашжамц/ Качество. Технология. Инновация. Материалы IV международной научно-практической конференции. ISBN 978-5-7795-0927-5 УДК 624.155
 • Study on soil Chemistry Mineralogical Composition by processing chemical method /B.Basbish.,/ 2019.10.24
 • Өрөмдмөл-цутгамал шонг хэвтээ ачааллаар туршсан судалгааны дүн /Б.Басбиш/ ШУТИС. ДаТС-ийн Технологийн салбарын профессорын семинар 2021.03.05
 • Өрөмдмөл-цутгамал шонг хэвтээ ачааллаар туршсан судалгааны дүн /Б.Басбиш/ ШУТИС. БАС-ийн магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний хурал 2021.03.15
 • Өрөмдмөл-цутгамал шонг хэвтээ ачааллаар туршсан судалгааны дүн /Б.Басбиш/ ШУТИС. ДаТС-ийн Багш нарын Эрдэм шинжилгээний хурал 2021.04.07
 • Өрөмдмөл-цутгамал шонг хэвтээ ачааллаар туршсан судалгааны дүн /Б.Басбиш/ ШУТИС-ийн магистр, доктор оюутны Эрдмийн чуулган-2021 хурал 2021.04.22
 • Суутмгай хөрсөнд ажиллах шонгийн хэвтээ ачааллыг тооцох /Б.Басбиш/ Дархан-Уул аймгийн ИДМСК-ын “Судлаач багш” эрдэм шинжилгээний хурал 2021.04.28
 • Дарханы суумтгай хөрсөнд хэвтээ ачаалалтай өрөмдмөл цутгамал шон суурь ба химийн аргаар бэхжүүлсэн буурийн ажиллагааны онцлог /Б.Басбиш/ ШУТИС.БАС-ийн Барилгын инженерийн салбарын профессорын семинарт хэлэлцүүлсэн. 2021.11.17
 • Цементжүүлэлт ба силикатжуулалтын аргаар суумтгай хөрс бэхжүүлсэн хээрийн туршилтын дүнгийн харьцуулалт /Б.Басбиш/ ОУ-ын Геотехникийн XV хурал 2022.03.24
 • Дархан хотын суумтгай элсэн хөрсийг химийн аргаар бэхжүүлэх боломжийн судалгаа: ЭШ-ний төсөл: Төслийн тайлан.- Дархан., 2012.
https://research.psru.ac.th/image/journal/slot-deposit-dana
https://status-mobile-dev.telematics.toyota.com/link-gacor
http://draco.cs.wpi.edu/snpintool/tmp/uploads/slot-gacor
http://apollonis.frl.auth.gr/slot-gacor
http://rmc.math.tsu.ru/wp-includes/faq-slot-gacor
https://revistadeas.inah.gob.mx/publico/slot-gacor-deposit-pulsa-tanpa-potongan
https://culturas.inah.gob.mx/bocoran-slot-gacor/
https://melkite.org/wp-content/uploads/-/slot-hoki-dan-gacor/