2024-02-28
Chicago 12, Melborne City, USA

ЭЛСЭЛТ ЧУХАЛ ХОЛБООС TEAMS заавар

Online registration Links OCCUPATIONS

Овог: Нямдорж

Нэр: Одонтуяа

Эрдмийн зэрэг, цол: Доктор /Ph.D/

Албан тушаал:  Сургалт, чанарын албаны дарга

Цахим шуудан: odnoo3778@gmail.com

Өрөө: I байр 210

Утас: 

Төгссөн сургууль:

 • 1995-2000 он ШУТИС ДаТС бакалавр,
 • 2007-2009 он ШУТИС -ийн БАС магистр
 • 2022 он ШУТИС Доктор (Ph.D)

Судалгааны ажлын чиглэл: Барилга байгууламжийн суумтгай буурьт төсөллөх геосинтетик арматурчилалтай хөрсөн дэрний даах чадвар ба хэв гажилтын судалгаа

Эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд

Барилгын буурийн суумтгай ул хөрсөнд геосинтетик арматуртай хөрсөн дэр ашиглах судалгаа: д-рын (Ph.D) зэрэг горилсон диссертац: F 073202 04 / Э/Ш-ний удирд. д-р (Ph.D) С.Нямдорж. Хамгаалсан 2022.05.19. УБ., 2019. 157х (БШУЯ. ШУТИС). Ном зүй 116-127.

 • Дипломын төсөл гүйцэтгэх аргачилсан заавар /Н.Одонтуяа; Ред. Т.Барийсүрэн УБ, 2015 он, 2,6хх
 • Вопросы оценки строительных свойств лёссовидных грунтов Орхона и Селенгийского регионов Центральной Монголии и проектирование оснований и фундаментов на них/ С.Нямдорж, Б.Басбиш, Н.Одонтуяа// Сб.научных тр-ов НГАСУ (Сибстрин). Новосибирск №4, 2019.
 • Эрдэс нэмэлттэй Эко бетон гарган авах боломжийн судалгаа/ Х.Жанчивдорж С.Мөнхзаяа, Н.Одонтуяа// Бетоны чанарын асуудлууд: Олон улсын бетоны XVIII бага хурлын эмхэтгэл. Дархан-Уул 2019 он, хуудас 80-98
 • Геосинтетик материалаар арматурчлан хөрсөн дэрний нягтыг нэмэгдүүлэх боломжийн судалгаа/ Н.Одонтуяа, М.Атарцэцэг, Ч.Энх-Эрдэнэ// Багш, оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл №21(8)-285, УБ 2021, хуудас 25-32
 • Суумтгай буурьт төсөллөх геосинтетик арматурчилалтай хөрсөн дэрний штампын туршилтын дүн/ Н.Одонтуяа, С.Нямдорж// Магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл №21(6)-283, УБ 2021, хуудас 17-31
 • Суумтгай хөрсний хэв гажилтыг бууруулах боломжийн судалгаа/ Н.Одонтуяа, С.Нямдорж// Дээд боловсрол эрин үе сэтгүүл 2021/05, Дархан, 2021он, хуудас 93-96
 • Испытание армированных грунтовых подушек на замоченном просадочном грунте основания/ С.Нямдорж, Н.Одонтуяа// Сборник тезисов конференции. Современные теоритические и практические вопросы геотехники: новые материалы, конструкции, технологии и методики расчетов (CFAC 2021). Санкт-Петербург 2021, С65-73.
 • Определение модуля деформации грунтовых подушек с геосинтетическими армированиями на замоченных просадочных основаниях/ Н.Одонтуяа, С.Нямдорж, Д.Дашжамц// V Международной научно-практической концеренции “КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ” 2-4 февраля 2022 г., Новосибирск, Россия.
 • Хөрсөн бүтээц арматурлах геосинтетик материалын хэрэглээний хүрээ ба механик үзүүлэлт тодорхойлсон туршилтын дүн/ С.Нямдорж, Д.Дашжамц, Н.Одонтуяа// Барилга байгууламжийн геотехникийн асуудлууд эрдэм шинжилгээний XV бага хурлын эмхтгэл УБ 2022 он, хуудас 104-110
 • Геосинтетик материалын механик үзүүлэлтүүдийг тодорхойлсон туршилтын үр дүн/ Н.Одонтуяа, Ц.Оюунцэцэг// Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын нэрэмжит ЭРДМИЙН ЧУУЛГАНЫ эмхтгэл, Дархан-Уул аймаг 2022 он, хуудас 7.
 • Испытание армированных грунтовых подушек на замоченном просадочном грунте основания/ С.Нямдорж, Н.Одонтуяа// Сборник “E3S Web of Conferences” (Volume 371). 2023
 • Суумтгай буурьт төсөллөх геосинтетик арматурчилалтай хөрсөн дэрний штампын туршилтын дүн/ Н.Одонтуяа// Барилга Архитектурын Сургуулийн Магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний хурал-2021, УБ 2021, 3-р сарын 15.
 • Геосинтетик арматуртай хөрсөн дэрний штампын туршилтын дүн/ Н.Одонтуяа// ШУТИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургуулийн Профессор, багш нарын ЭШ-ий бага хурал-2021, Дархан-Уул аймаг 2021, 4-р сарын 7
 • Суумтгай хөрсний хэв гажилтыг бууруулах боломжийн судалгаа/ Н.Одонтуяа// Дархан-Уул аймгийн ИДМСК-ийн “Судлаач багш-2021” Эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурал, Дархан-Уул аймаг 2021, 4-р сарын 21
 • Суумтгай буурьт төсөллөх геосинтетик арматурчилалтай хөрсөн дэрний штампын туршилтын дүн/ Н.Одонтуяа// ШУТИС-ийн Магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний хурал-2021, УБ 2021, 4-р сарын 22.
 • Хөрсөн бүтээц арматурлах геосинтетик материалын хэрэглээний хүрээ ба механик үзүүлэлт тодорхойлсон туршилтын дүн/ Н.Одонтуяа// “Барилга байгууламжийн геотехникийн асуудлууд” онол-практикийн XV бага хурал, УБ 2022 он, 3-р сарын 24.
 • Геосинтетик материалын хэрэглээний хүрээ ба механик үзүүлэлт тодорхойлсон туршилтын үр дүн/ Н.Одонтуяа// Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургуулийн Багш нарын ЭШ-ий бага хурал-2022, Дархан-Уул аймаг 2022, 4-р сарын 7
 • Геосинтетик материалын механик үзүүлэлтүүдийг тодорхойлсон туршилтын үр дүн/ Н.Одонтуяа// Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын нэрэмжит ЭРДМИЙН ЧУУЛГАН -2022, Дархан-Уул аймаг 2022 он, 4-р сарын 14
 • Барилгын суурийн геосинтетик бэхэлгээтэй хөрсөн дэрний бүтээц/ Ашигтай загварын патент 20-0003459,

 

 • “Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийн зарим барилга байгууламжийн оношлогоо, техникийн дүгнэлт” гэрээт ажил 2003-2005 он  
 • МУИС-ын Оюутны 3, 5 байруудын оношлогоо, техникийн дүгнэлт гэрээт ажил 2005 он
https://research.psru.ac.th/image/journal/slot-deposit-dana
https://status-mobile-dev.telematics.toyota.com/link-gacor
http://draco.cs.wpi.edu/snpintool/tmp/uploads/slot-gacor
http://apollonis.frl.auth.gr/slot-gacor
http://rmc.math.tsu.ru/wp-includes/faq-slot-gacor
https://revistadeas.inah.gob.mx/publico/slot-gacor-deposit-pulsa-tanpa-potongan
https://culturas.inah.gob.mx/bocoran-slot-gacor/
https://melkite.org/wp-content/uploads/-/slot-hoki-dan-gacor/