Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
 

Барилгын инженер

/бакалавр(өдөр, эчнээ) магистр/

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

 

Сантехникийн инженер

/бакалавр/

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

 

Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи

/бакалавр(өдөр, эчнээ) магистр/

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

 

Уул уурхайн ашиглалтын технологи

/бакалавр(өдөр, эчнээ) магистр/

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

 

Хүнсний инженерчлэл

/бакалавр, магистр/

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

 

Шим тэжээл судлал

/бакалавр, магистр/

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

 

Механик инженер

/бакалавр, магистр/

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

 

Металлурги

/бакалавр, магистр/

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

 

Машин үйлдвэрлэлийн технологи

/бакалавр, магистр/

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

 

Менежмент

/бакалавр, магистр/

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

 

Авто инженер

/бакалавр/

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

 

Програм хангамж

/бакалавр/

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

 

Дулааны инженер

/бакалавр(өдөр, эчнээ) магистр/

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

 

Цахилгааны инженер

/бакалавр(өдөр, эчнээ) магистр/

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Тоо баримт

1300 Оюутан суралцагч

Манай сургуульд нийт суралцаж буй оюутан.

2 Хичээлийн байр
3 давхар номын сан

Суралцагчдын ая тухтай суралцах бүхий л нөхцлийг хангасан хичээлийн байр

83 Багш ажилтан

Профессор – 2
Дэд профессор – 2
Ахлах багш – 27
Багш – 41
Сургалтын мастер – 11

25 мэргэжлийн сургалт

Бид 25 төрлийн мэргэжлийн сургалт явуулж байна.