Day

3 сар 13, 2020

ТӨГСӨХ КУРСЫН ОЮУТНУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

ШУТИС-ийн Оюутны соёл, үйлчилгээний алба, БСШУСЯ-ны харъяа Боловсролын хүрээлэнгийн Дээд боловсрол болон мэргэжлийн боловсролын судалгааны сектор, БуХС-ийн багш нарын “Алтангадас”...

Цахим сургалтыг чанар, хүртээмтэйгээр үргэлжлүүлэн явуулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хурлын шийдвэр, Улсын Онцгой Комиссын 2020 оны 02 дугаар...