these swissreplica.is on our site are made of high quality materials.
comfortable price and an high quality replica-watches.to.
patek philippe replica come in many forms.
best quality http://www.passwatches.com are provided in our online http://www.passwatches.com store.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.

Онлайн бүртгэл
ЧУХАЛ ХОЛБООС


Буцалтгүй тусламж, оюутны хөгжлийн зээлийн материалыг хүлээн авч байна

image_print
Оюутны хөгжлийн зээлд шинээр орох оюутнууд дараах материал бүрдүүлнэ

МАТЕРИАЛЫГ 2021 ОНЫ 9-Р САРЫН 06 ХҮРТЭЛ ХҮЛЭЭН АВНА.
СУРГАЛТЫН АЛБАНЫ 94374455, 99034533, 88103071 ДУГААРААР ХОЛБОГДОЖ МЭДЭЭЛЭЛ АВНА УУ.

 1. Өргөдлийн маягт /файлыг татан авч бөглөн илгээх/
 2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар /зургаар/
 3. ЭЕШ-ын хуулбар /сургалтын албанаас авах, Магистр – Бакалаврын дипломын хуулбар/
 4. Хичээл сонголтын хуудас  /Бакалавр сонголт-2 хийсэн байх/
 5. Ирээдүйн зорилгоо тодорхойлж бичсэн ЭССЭ /400-500 үгтэй/
 6. Гэрээ хийх /файлыг татан авч бөглөн илгээх/
 7. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
 8. Нэхэмжлэх /санхүүгээс авах, тамгатай/
 9. Дүнгийн хуудас /Бакалавр голч дүн 2.8-с дээш байх, Магистр голч дүн 3.2-с дээш байх оюутны гарын үсэгтэй байх/
 10. Хичээл сонголтын хуудас  /Бакалавр сонголт-2 хийсэн байх/

Оюутны хөгжлийн зээлийг үргэлжлүүлэн авах оюутнууд дараах материал бүрдүүлнэ

 1. Хичээл сонголтын хуудас  /Сонголт-2 хийсэн байх/
 2. Дүнгийн хуудас /голч дүн 2.8-с дээш байх, оюутны гарын үсэгтэй байх/
 3. Нэхэмжлэх /санхүүгээс авах, тамгатай/

Тэтгэлэг танилцуулга

Бакалавр-гэрээ

Магистр-гэрээ

Өргөдлийн маягт

Сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламжиД ХАМРАГДАХ ШААРДЛАГА ХАНГАСАН ЭЛСЭГЧ ЭЛСЭН ОРСОН СУРГУУЛЬДАА ДАРААХ  бичиг баримтыг БҮРДҮҮЛЭН ӨГЧ ХАМРАГДАНА.
МУЗГ-ЫН 71-Р ТОГТООЛ

4.1.1.Бүтэн өнчин суралцагч;

 • Өргөдөл
 • Төрсний гэрчилгээ
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
 • Суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын буцалтгүй тусламжийн заалтаар тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт
 • Бүтэн өнчин суралцагчийн хувьд эцэг, эхийн нас барсныг гэрчлэх бичиг баримтын хуулбар нотариатаар баталгаажуулсан

4.1.2. Бакалавр, магистр, докторын хөтөлбөрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч;

 • Өргөдөл
 • Төрсний гэрчилгээ
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
 • Суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын буцалтгүй тусламжийн заалтаар тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт
 • Суралцагч өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй бол хувь тогтоосон акт нотариатаар баталгаажуулсан

4.1.2. Эцэг, эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй бакалаврын хөтөлбөрийн нэг суралцагч;

 • Өргөдөл
 • Төрсний гэрчилгээ
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
 • Эцэг эх, асран хамгаалагчийн болон суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын буцалтгүй тусламжийн заалтаар тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт
 • Эцэг, эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй бол  эцэг, эхийн хувь тогтоосон акт нотариатаар баталгаажуулсан

4.1.3.   Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн бакалаврын хөтөлбөрийн нэг суралцагч;

 • Өргөдөл
 • Суралцагчийн болон хөдөлмөрийн чадвар алдсан ах эгч, дүүгийн төрсний гэрчилгээ
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
 • Эцэг эх, асран хамгаалагч, хөдөлмөрийн чадвар алдсан гишүүний болон суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын буцалтгүй тусламжийн заалтаар тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт
 • Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан өрхийн гишүүнтэй бол  хөдөлмөрийн чадвараа алдсан гишүүний  хувь тогтоосон акт нотариатаар баталгаажуулсан

4.1.5.  Төрийн өмчийн их, дээд сургуульд багш мэргэжлээр элсэгч нь элсэлтийн ерөнхий шалгалтад 650-750 оноо авсан бол сургалтын төлбөрийн 70 хувь, 750-аас дээш оноо авсан бол сургалтын төлбөрийн 100 хувь;

 • Өргөдөл
 • Суралцагчийн төрсний гэрчилгээ
 • Суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
 • Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын буцалтгүй тусламжийн заалтаар тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт

4.1.6. Нэг өрхийн 3 болон түүнээс дээш хүүхэд дээд боловсролын сургалтын байгууллагад бакалаврын зэргийн боловсрол эзэмшихээр зэрэг суралцаж байгаа тохиолдолд 1 хүүхдийн;

 • Өргөдөл
 • Тухайн өрхөөс бакалаврын зэргээр суралцаж буй суралцагчдын төрсний гэрчилгээ
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
 • Эцэг эх, асран хамгаалагч, тухайн өрхөөс бакалаврын зэргээр суралцаж буй суралцагчдын иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын буцалтгүй тусламжийн заалтаар тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт
 • 3 ба түүнээс дээш хүүхэд нь зэрэг суралцаж байгааг нотлох сургуулийн тодорхойлолт
 • Өөр сургуульд суралцаж буй 2 оюутны төлбөр төлсөн баримт

4.1.8. Цаатан өрхийн бакалаврын хөтөлбөрт суралцагч;

 • Өргөдөл
 • Суралцагчийн төрсний гэрчилгээ
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
 • Эцэг эх, асран хамгаалагч, суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын цаа маллан амьдарч буйг тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт
 • Цаатан тэтгэмжийн дэвтрийн хуулбар

4.1.9. Төрийн өмчийн дээд боловсролын байгууллагад сувилагч мэргэжлээр дипломын болон бакалаврын хөтөлбөрт элсэгч элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд 501-ээс дээш оноо авсан бол;

 • Өргөдөл
 • Суралцагчийн төрсний гэрчилгээ
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
 • Эцэг эх, асран хамгаалагч, суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын буцалтгүй тусламжийн заалтаар тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт