2022-07-04
Chicago 12, Melborne City, USA

ОНЛАЙН БҮРТГЭЛ ЧУХАЛ ХОЛБООС Мэргэжлүүд

ЗАРЛАЛ МЭДЭЭ онцлох мэдээ

Цахилгаан системийн автоматжуулалт ба удирдлага

🍀 ШУТИС-ийн Эрчим хүчний сургуулийн багш, Үйлдвэрлэлийн процессын автоматжуулалтын туршилт, судалгааны төвийн захирал Доктор (Ph.D), профессор Ч.НАЦАГДОРЖ “Цахилгаан системийн автоматжуулалт ба удирдлага” сэдвээр нээлттэй семинар хийлээ.

Энэ семинарт мэргэжлийн багш, оюутнууд болон ЭХ-ний үйлдвэрүүдийн инженер, техникийн ажилтан нар хамрагдлаа.

СУРГУУЛИЙН ЗАХИРГАА

X