Дэлхийн жишгээр сурч, сэтгэж бүтээцгээе.                                                         Бид бүтээгч инженерүүдийг бэлтгэж байна.
 

Барилгын инженер

/бакалавр(өдөр, эчнээ) магистр/

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

 

Сантехникийн инженер

/бакалавр/

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

 

Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи

/бакалавр(өдөр, эчнээ) магистр/

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

 

Уул уурхайн ашиглалтын технологи

/бакалавр(өдөр, эчнээ) магистр/

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

 

Хүнсний инженерчлэл

/бакалавр, магистр/

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

 

Шим тэжээл судлал

/бакалавр, магистр/

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

 

Механик инженер

/бакалавр, магистр/

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

 

Металлурги

/бакалавр, магистр/

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

 

Машин үйлдвэрлэлийн технологи

/бакалавр, магистр/

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

 

Менежмент

/бакалавр, магистр/

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

 

Авто инженер

/бакалавр/

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

 

Програм хангамж

/бакалавр/

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

 

Дулааны инженер

/бакалавр(өдөр, эчнээ) магистр/

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

 

Цахилгааны инженер

/бакалавр(өдөр, эчнээ) магистр/

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Мэдээлэл

Оюутан цэрэг хөтөлбөр

 Оюутан цэрэг хөтөлбөрийн танилцуулга Монгол Улсын их, дээд сургуулийн оюутнуудыг суралцах хугацаанд нь цэргийн эрчимжсэн сургалттай тусгай хөтөлбөрөөр цэргийн бэлтгэл...

ТӨГСӨХ КУРСЫН ОЮУТНУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

ШУТИС-ийн Оюутны соёл, үйлчилгээний алба, БСШУСЯ-ны харъяа Боловсролын хүрээлэнгийн Дээд боловсрол болон мэргэжлийн боловсролын судалгааны сектор, БуХС-ийн багш нарын “Алтангадас”...

Цахим сургалтыг чанар, хүртээмтэйгээр үргэлжлүүлэн явуулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хурлын шийдвэр, Улсын Онцгой Комиссын 2020 оны 02 дугаар...

ДаТС – ЦАХИМ СУРГАЛТ

БСШУС-ын сайдын 2020 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн “Шуурхай зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах тухай” А/43, ШУТИС-ийн Захирлын...
1 2 3 4 5 133

Тоо баримт

1300 Оюутан суралцагч

Манай сургуульд нийт суралцаж буй оюутан.

3 Хичээлийн байр

Суралцагчдын ая тухтай суралцах бүхий л нөхцлийг хангасан хичээлийн байр

83 Багш ажилтан

Профессор – 2
Дэд профессор – 2
Ахлах багш – 27
Багш – 41
Сургалтын мастер – 11

25 мэргэжилийн сургалт

Бид 25 төрлийн мэргэжлийн сургалт явуулж байна.